Vasiliki overview
Region Aegean
Section Minoan
Latitude 35.08195892 N suggest info
Longitude 25.81107728 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Katalimata, circa 2.2 km (2458 yd) east
Gournia, circa 3.5 km (2.2 mi) north-west
Kavousi, circa 6.1 km (3.8 mi) north-east
Azoria, circa 6.5 km (4 mi) north-east
Pseira, circa 12.5 km (7.8 mi) north-east
Mochlos, circa 14.6 km (9 mi) north-east
Lato, circa 17.8 km (11 mi) north-west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 20.2 km (12.6 mi) west
Olous, circa 20.6 km (12.8 mi) north-west
Chamaizi, circa 21.1 km (13.1 mi) north-east
Chamaizi, circa 21.2 km (13.1 mi) east
Myrtos-Pyrgos, circa 21.8 km (13.5 mi) west
Simi, circa 28.5 km (17.7 mi) west
Petras, circa 30.5 km (18.9 mi) east
Karphi, Karfi, circa 34.4 km (21.4 mi) west
Mallia, circa 37.3 km (23.2 mi) north-west
Zakros, circa 41 km (25.5 mi) east
Roussolakkos, Palaikastro, circa 44.1 km (27.4 mi) east
Itanos, circa 45.8 km (28.5 mi) east
Arkalochori cave, circa 50.6 km (31.4 mi) west
Galatas, circa 52.4 km (32.6 mi) west
Troullos, Trullos, circa 61.2 km (38 mi) west
Amnissos, Eileithyia, circa 61.6 km (38.3 mi) west
Archanes, circa 61.6 km (38.3 mi) west
Vathypetro, circa 61.7 km (38.3 mi) west
Phourni, Fourni, circa 62 km (38.5 mi) west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 63.1 km (39.2 mi) west
Knossos, Kanusa, circa 63.6 km (39.5 mi) west
Koumasa, circa 73.5 km (45.7 mi) west
Tylissos, circa 75.8 km (47.1 mi) west
Arolithos, circa 75.8 km (47.1 mi) west
Sklavokampos, circa 76.6 km (47.6 mi) west
Gortyna, circa 78.7 km (48.9 mi) west
Zominthos, circa 86 km (53.5 mi) west
Phaistos, circa 90.8 km (56.4 mi) west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 92.8 km (57.6 mi) west
Kaloi Limenes, circa 93.4 km (58 mi) west
Kommos, circa 95.9 km (59.6 mi) west
Kommos, circa 95.9 km (59.6 mi) west
Eleutherna, Apollonia, circa 106.8 km (66.4 mi) west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 108.3 km (67.3 mi) west
Vrysinas peak sanctuary, circa 122.1 km (75.9 mi) west
Armeni, circa 125.3 km (77.9 mi) west
Thera, Thira, circa 145.7 km (90.5 mi) north
Akrotiri, circa 145.9 km (90.7 mi) north
Thera, Thira, Santorini, circa 152.5 km (94.7 mi) north
Aptera, circa 157.3 km (97.8 mi) west
Kydonia, Cydonia, Chania, circa 169.6 km (105.4 mi) west
Elyros, circa 184.6 km (114.7 mi) west
Lissos, circa 185 km (115 mi) west
Arcesine, circa 191.4 km (119 mi) north
Diktynnaion, circa 196.4 km (122 mi) west
Polyrrhenia, circa 200 km (124.3 mi) west
Phalasarna, circa 209 km (129.8 mi) west
Gyroula, circa 219.2 km (136.2 mi) north
Phylakopi, circa 220.1 km (136.8 mi) north-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 220.4 km (137 mi) north
Naxos, Temple of Dionysos, circa 225.3 km (140 mi) north
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 227.3 km (141.3 mi) north-east
Naxos, Temple of Apollo, circa 228.9 km (142.3 mi) north
Lindos, circa 234.6 km (145.7 mi) north-east
Kameiros, circa 236.1 km (146.7 mi) north-east
Syme, circa 250.3 km (155.5 mi) north-east
Patmos, circa 256.3 km (159.3 mi) north
Ialysos, Trianta, circa 256.5 km (159.4 mi) north-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 261.5 km (162.5 mi) north-east
Delos, circa 262.4 km (163 mi) north
Rhodos, circa 264 km (164 mi) north-east
Didyma, Didim, circa 287 km (178.3 mi) north-east
Iasos, Alevi, circa 291.6 km (181.2 mi) north-east
Mylasa, Pilaf Hill, circa 296.7 km (184.3 mi) north-east
Pavlopetri, circa 300.4 km (186.7 mi) north-west
Mylasa, circa 301.6 km (187.4 mi) north-east
Miletos, Millawanda, circa 302.3 km (187.8 mi) north-east
Heraion of Samos, circa 303.6 km (188.7 mi) north-east
Karthaia, circa 305.8 km (190 mi) north-west
Pythagoreion, circa 307 km (190.7 mi) north-east
Priene, circa 315.9 km (196.3 mi) north-east
Labraunda, circa 316.2 km (196.5 mi) north-east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 316.9 km (196.9 mi) north-west
Kaunos, Caunus, circa 318.7 km (198.1 mi) north-east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 320.1 km (198.9 mi) north-east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 320.1 km (198.9 mi) north-east
Aghios Petros, circa 325.5 km (202.2 mi) north
Temple of Poseidon, circa 327.3 km (203.4 mi) north-west
Temple of Athena, circa 327.5 km (203.5 mi) north-west
Sounion, circa 327.4 km (203.4 mi) north-west
Amyzon, circa 328.4 km (204.1 mi) north-east
Alinda, circa 329.4 km (204.7 mi) north-east
Thorikos, circa 334.8 km (208 mi) north-west
Pydnai, circa 338.7 km (210.5 mi) east
Sidyma, circa 339 km (210.6 mi) east
Alabanda, circa 340.5 km (211.6 mi) north-east
Patara, circa 342.5 km (212.8 mi) east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 342.7 km (212.9 mi) north-east
Telmessos, circa 343.1 km (213.2 mi) north-east
Letoon, circa 343.4 km (213.4 mi) east
Magnesia ad Maeandrum, circa 344.1 km (213.8 mi) north-east
Ephesos Serapeum, circa 346 km (215 mi) north-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 346.1 km (215.1 mi) north-east
Notion, circa 346.6 km (215.3 mi) north-east
Xanthos, circa 346.8 km (215.5 mi) east
Claros, Colophon, circa 347.7 km (216 mi) north-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 347.7 km (216.1 mi) north-east
Pinara, circa 348.2 km (216.4 mi) east
Karystos, circa 350.7 km (217.9 mi) north-west
Franchthi Cave, circa 354.2 km (220.1 mi) north-west
Teos, circa 355 km (220.6 mi) north
Brauron, Vravrona, circa 355.5 km (220.9 mi) north-west
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 358 km (222.4 mi) north-east
Kadyanda, circa 358 km (222.5 mi) north-east
Belevi Mausoleum, circa 358.3 km (222.6 mi) north-east
Aphaia, Afsias, circa 360.3 km (223.9 mi) north-west
Tlos, circa 364.2 km (226.3 mi) east
Metropolis, circa 364.3 km (226.4 mi) north-east
Aegina, Temple of Apollo, circa 365.6 km (227.2 mi) north-west
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 367.2 km (228.2 mi) east
Araxa, circa 370 km (229.9 mi) north-east
Olympieion, circa 370.9 km (230.5 mi) north-west
Phellos, circa 371.1 km (230.6 mi) east
Erythrae, circa 371.7 km (230.9 mi) north
Pnyx, circa 371.7 km (231 mi) north-west
Piraeus (Theater), circa 371.8 km (231.1 mi) north-west
Athinai, Athens, circa 371.9 km (231.1 mi) north-west
Epidauros, circa 371.9 km (231.1 mi) north-west
Piraeus, circa 372.1 km (231.2 mi) north-west
Kerameikos, circa 372.4 km (231.4 mi) north-west
Isinda, circa 372.4 km (231.4 mi) east
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 373.2 km (231.9 mi) north-west
Therapni, circa 373.7 km (232.2 mi) north-west
Academy of Plato, circa 374.3 km (232.6 mi) north-west
Antipyrgos, Tobruk, circa 375 km (233 mi) south-west
Tumulus at Marathon, circa 375.1 km (233.1 mi) north-west
Nysa, circa 376.8 km (234.1 mi) north-east
Sparta, circa 377 km (234.2 mi) north-west
Tabea, Tabai, circa 377.2 km (234.4 mi) north-east
Apollonia, Kilincli, circa 377.7 km (234.7 mi) east
Aperlae, circa 378.4 km (235.1 mi) east
Tüse, circa 379.6 km (235.8 mi) east
Asini, circa 379.9 km (236 mi) north-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 383.3 km (238.1 mi) north-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 383.3 km (238.1 mi) north-west
Rhamnous, circa 383.8 km (238.5 mi) north-west
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 384.5 km (238.9 mi) east
Korba, Corba, circa 385.4 km (239.5 mi) east
Eleusis, circa 386.6 km (240.2 mi) north-west
Oinoanda, circa 387.5 km (240.8 mi) north-east
Tiryns, circa 388.7 km (241.5 mi) north-west
Smyrna, Izmir, circa 389.1 km (241.8 mi) north
Myloi, circa 390.1 km (242.4 mi) north-west
Aphrodisias, circa 391.4 km (243.2 mi) north-east
Dendra, circa 391.7 km (243.4 mi) north-west
Megara, circa 391.7 km (243.4 mi) north-west
Pellana, circa 392.1 km (243.7 mi) north-west
Karabel relief, circa 394 km (244.8 mi) north-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 395.1 km (245.5 mi) north
Andriake, circa 395.5 km (245.7 mi) east
Pyramid at Hellenikon, circa 395.8 km (245.9 mi) north-west
Argos, circa 397 km (246.7 mi) north-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 397.5 km (247 mi) north-west
Kenchreai Peninsula, circa 398.9 km (247.9 mi) north-west
Myra, theater, circa 399.1 km (248 mi) east
Kenchreai, Cenchreae, circa 400.7 km (249 mi) north-west
Myra, circa 401.3 km (249.3 mi) east
Mukênai, Mycenae, circa 401.7 km (249.6 mi) north-west
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 402 km (249.8 mi) east
Tegea, circa 402.5 km (250.1 mi) north-west
Kibyra, circa 403.3 km (250.6 mi) north-east
Isthmia, circa 403.4 km (250.6 mi) north-west
Akrokorinthos, circa 408.1 km (253.6 mi) north-west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 408.3 km (253.7 mi) north-west
Korinthos, circa 409.1 km (254.2 mi) north-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 409.9 km (254.7 mi) north-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 410.7 km (255.2 mi) north-west
Eretria, circa 410.3 km (255 mi) north-west
Nemea, circa 410.9 km (255.3 mi) north-west
Aegosthena, circa 411.4 km (255.7 mi) north-west
Asea, circa 411.8 km (255.9 mi) north-west
Arykanda, circa 414.9 km (257.8 mi) east
Lefkandi, Xeropolis, circa 415.7 km (258.3 mi) north-west
Plataia, circa 416 km (258.5 mi) north-west
Mantineia, Antigoneia, circa 416.2 km (258.6 mi) north-west
Limyra, circa 417.7 km (259.6 mi) east
Limyra, circa 417.8 km (259.6 mi) east
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 418.2 km (259.9 mi) north-east
Messene, Messini, circa 419.8 km (260.8 mi) north-west
Megalopolis, circa 420 km (261 mi) north-west
Perachora, circa 420.7 km (261.4 mi) north-west
Kyme, Cyme, circa 421 km (261.6 mi) north
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 421.3 km (261.8 mi) north-west
Aulis, Avlida, circa 421.5 km (261.9 mi) north-west
Pylos, circa 422.8 km (262.7 mi) north-west
Chalcis, Chalcida, circa 424.5 km (263.8 mi) north-west
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 425.1 km (264.1 mi) north-east
Sicyon, circa 425.1 km (264.2 mi) north-west
Lykosoura, circa 425.2 km (264.2 mi) north-west
Apis Marmaris, Marmaris, circa 426.3 km (264.9 mi) south
Sardis Temple of Artemis, circa 426.3 km (264.9 mi) north-east
Sardis, circa 427.6 km (265.7 mi) north-east
Rhodiopolis, circa 427.4 km (265.6 mi) east
Palaiokastro, circa 427.9 km (265.9 mi) north-west
Pylos, Palace of Nestor, circa 428.6 km (266.3 mi) north-west
Apollonia, circa 429 km (266.6 mi) south-west
Orchomenos, Arcadia, circa 429.2 km (266.7 mi) north-west
Colossae, circa 430.9 km (267.7 mi) north-east
Özdemir Höyük, circa 430.9 km (267.8 mi) north-east
Stymphalos, circa 431.5 km (268.1 mi) north-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 432.4 km (268.7 mi) north-west
Tripolis, circa 432 km (268.4 mi) north-east
Hierapolis, circa 433.4 km (269.3 mi) north-east
Gortys, circa 434.2 km (269.8 mi) north-west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 434.5 km (270 mi) north
Amunia, Paraitonion, Paraetonium, Mersa Matruh, circa 435.3 km (270.5 mi) south
Burial mound of Alyattes, circa 436.1 km (271 mi) north-east
Philadelphia, Alaseir, circa 436.2 km (271 mi) north-east
Bassai, Bassae, Vassai, circa 437.2 km (271.6 mi) north-west
Teuthis, circa 438.2 km (272.3 mi) north-west
Temple of Zeus, circa 442.4 km (274.9 mi) south-west
Kyrene, Cyrene, Shahhat, circa 443.1 km (275.3 mi) south-west
Temple of Demeter, circa 443.4 km (275.5 mi) south-west
Gla, circa 444.8 km (276.4 mi) north-west
Chimaera, circa 445.1 km (276.6 mi) east
Olympos, circa 445.5 km (276.8 mi) east
Alipheira, circa 446.3 km (277.3 mi) north-west
Lepreo, circa 450.5 km (279.9 mi) north-west
Mitylene, circa 453 km (281.5 mi) north
Eresos, circa 454.5 km (282.4 mi) north
Orchomenos, Boeotia, circa 455.7 km (283.1 mi) north-west
Phaselis, circa 456.6 km (283.7 mi) east
Aegira, circa 456.7 km (283.8 mi) north-west
Messon, Mesa, circa 459.6 km (285.6 mi) north
Chaeronea, circa 462 km (287.1 mi) north-west
Thyatira, circa 463.7 km (288.1 mi) north-east
Pergamon, Asclepion, circa 464.7 km (288.7 mi) north
Samiko, Samicum, circa 465.6 km (289.3 mi) north-west
Pergamon, Acropolis, circa 466.5 km (289.9 mi) north
Pisa, circa 468.4 km (291.1 mi) north-west
Termessos, circa 468.7 km (291.2 mi) east
Olympia, circa 470 km (292 mi) north-west
Blaundos, circa 473.5 km (294.2 mi) north-east
Ariassos, circa 479 km (297.7 mi) north-east
Helike, Eliki, circa 479.3 km (297.8 mi) north-west
Delphi, circa 479.3 km (297.9 mi) north-west
Epitalium, Epitalio, circa 480.3 km (298.5 mi) north-west
Attalia, Antalya, circa 483.6 km (300.5 mi) east
Olbia, Polis Nea Theodorias, Qasr Libya, circa 490.3 km (304.7 mi) south-west
Chalandritsa, circa 492.1 km (305.8 mi) north-west
Assos, circa 492.4 km (306 mi) north
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 493.5 km (306.7 mi) north-west
Beycesultan, circa 494.9 km (307.5 mi) north-east
Smintheum, circa 496.1 km (308.2 mi) north
Perga, Pamphylia, circa 498.9 km (310 mi) east
Database ID 24760, created 10 Apr 2014, 01:43, Last changed 17 May 2014, 09:29