Mtskheta overview
Modern name(s) Mtskheta
Region Caucasus
Latitude 41.84279847 N suggest info
Longitude 44.72090564 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Manglisi, circa 32.1 km (20 mi) west
Rustavi, circa 41.5 km (25.8 mi) south-east
Uplistsikhe, circa 45 km (28 mi) west
Dmanisi, circa 64.5 km (40.1 mi) south-west
Tsimiti, circa 116.1 km (72.2 mi) north-west
Sarapanis, circa 139.8 km (86.9 mi) west
Orom, Horrom, Horom, circa 148.7 km (92.4 mi) south-west
Rhodopolis, circa 166.9 km (103.7 mi) west
Aia, Aea, Kotais, Kutatisi, Kutaïssi, Kutaisi, circa 172 km (106.9 mi) west
Ani, Abnicum, circa 176.8 km (109.9 mi) south-west
Aramonk, Aramus, circa 177.4 km (110.2 mi) south
Oshakan, circa 179 km (111.2 mi) south
Tsitsernakaberd, circa 185 km (115 mi) south
Shengavit, circa 188.6 km (117.2 mi) south
Teishebaini, Karmir Blur, circa 189.2 km (117.6 mi) south
Erebuni, Arin-berd, Yerevan, circa 189.9 km (118 mi) south
Garni, circa 192.4 km (119.5 mi) south
Argishtihinili, Davti-blur, circa 204.2 km (126.9 mi) south
Archaeopolis, Tsikhegoji, Nokalakevi, circa 216.1 km (134.3 mi) west
Petra, Tsikhisdziri, circa 246.1 km (152.9 mi) west
Oglankale, circa 251.6 km (156.4 mi) south
Phasis, Poti, circa 251.9 km (156.5 mi) west
Ovchular Tepesi, circa 252 km (156.6 mi) south
Bathus, Bathys, Batumi, circa 256.4 km (159.4 mi) west
Apsaruntos, Apsaros, Gonio, circa 263 km (163.4 mi) west
Zorats Karer, Karahunj, Carahunge, circa 277.6 km (172.5 mi) south-east
Guenos, circa 286.4 km (178 mi) west
Narin Kala, Derbent, circa 294.8 km (183.2 mi) east
Tatev, circa 302.8 km (188.1 mi) south-east
Baghaberd, circa 320.6 km (199.2 mi) south-east
Athenae, Atina, circa 327.6 km (203.6 mi) west
Bastam Tepe, Rusai, Rusaipatari, circa 329.4 km (204.7 mi) south
Sukhumi, Sebastopolis, Aqwa, circa 329.8 km (204.9 mi) west
Dioscurias, Sukhumi, circa 332.5 km (206.6 mi) west
Sos Höyük, Yigittasi, circa 338.3 km (210.2 mi) south-west
Anakopia, Nikopia, Nikofia, Nikopsis, Absara, Psyrtskha, Akhali Atoni, Neos Athos, circa 348.5 km (216.5 mi) west
Nurettin Höyügü, circa 349.6 km (217.3 mi) south-west
Karin, Theodosiopolis, Erzurum, circa 361.3 km (224.5 mi) south-west
Rizounta, Rhizos, Rhizus, Rhizaeum, Rize, circa 362 km (225 mi) west
Rusahinili Eidorukai, Ayanis, circa 371.3 km (230.7 mi) south-west
Asagi Anzaf, circa 379.5 km (235.8 mi) south
Yukari Anzaf, circa 380.2 km (236.2 mi) south
Rusahinili, Toprakkale, circa 387.1 km (240.5 mi) south
Pityus, Pitsunda, circa 388.5 km (241.4 mi) west
Tushpa, Van, circa 389.5 km (242 mi) south
Sardurihinili, Çavustepe, circa 402.5 km (250.1 mi) south
Triglite, Gagra, circa 403.4 km (250.6 mi) west
Haftavan Tepe, circa 408.7 km (254 mi) south
Trapezunta, Trapezus, Trebizond, Trabzon, circa 426.9 km (265.3 mi) west
Gobustan, circa 436 km (270.9 mi) east
Tabriz, circa 440.3 km (273.6 mi) south-east
Qusheh Dagh, Mountain of Cush, circa 441.6 km (274.4 mi) south-east
Yanik Tepe, circa 443.1 km (275.4 mi) south
Teppe Sharbat, Tappeh Šarbat, circa 460.1 km (285.9 mi) south
Kandovan, circa 468.6 km (291.2 mi) south
Tappeh Balu, circa 469.6 km (291.8 mi) south
Satala, Sadak, circa 475.2 km (295.3 mi) west
Tepe Kordlar, circa 477.6 km (296.8 mi) south
Urmia, Orumiyeh, circa 478.4 km (297.3 mi) south
Gougtapeh, Geoy Tepe, Göz Tepe, circa 482.3 km (299.7 mi) south
Bingöl, Çabakcur, circa 485.8 km (301.8 mi) south-west
Altintepe, circa 489.3 km (304.1 mi) south-west
Teppe Dizajtakye, circa 493 km (306.3 mi) south
Tepe Gyaur, circa 493.5 km (306.7 mi) south
Database ID 6398, created 20 Sep 2014, 14:00, Last changed 20 Sep 2014, 14:00