Zakros overview
Region Aegean
Section Minoan
Latitude 35.09820351 N suggest info
Longitude 26.26139898 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Roussolakkos, Palaikastro, circa 10.9 km (6.7 mi) north
Itanos, circa 18.4 km (11.4 mi) north
Petras, circa 17.3 km (10.7 mi) north-west
Chamaizi, circa 23.4 km (14.5 mi) west
Chamaizi, circa 24.2 km (15 mi) west
Kavousi, circa 35.8 km (22.3 mi) west
Azoria, circa 36 km (22.3 mi) west
Pseira, circa 37.5 km (23.3 mi) west
Katalimata, circa 38.8 km (24.1 mi) west
Mochlos, circa 33.7 km (21 mi) west
Vasiliki, circa 41 km (25.5 mi) west
Gournia, circa 42.6 km (26.5 mi) west
Olous, circa 51.1 km (31.7 mi) west
Lato, circa 55.8 km (34.7 mi) west
Simi, circa 69.4 km (43.1 mi) west
Karphi, Karfi, circa 73.1 km (45.4 mi) west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 60.2 km (37.4 mi) west
Myrtos-Pyrgos, circa 61.9 km (38.5 mi) west
Mallia, circa 73.1 km (45.4 mi) west
Arkalochori cave, circa 91.2 km (56.7 mi) west
Galatas, circa 92.7 km (57.6 mi) west
Troullos, Trullos, circa 100.8 km (62.6 mi) west
Archanes, circa 101.3 km (62.9 mi) west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 102.8 km (63.9 mi) west
Koumasa, circa 114.4 km (71.1 mi) west
Amnissos, Eileithyia, circa 99.3 km (61.7 mi) west
Phourni, Fourni, circa 101.5 km (63.1 mi) west
Knossos, Kanusa, circa 102.2 km (63.5 mi) west
Vathypetro, circa 101.7 km (63.2 mi) west
Phaistos, circa 131.8 km (81.9 mi) west
Kommos, circa 136.9 km (85.1 mi) west
Arolithos, circa 114.9 km (71.4 mi) west
Tylissos, circa 114.9 km (71.4 mi) west
Sklavokampos, circa 115.8 km (72 mi) west
Gortyna, circa 119.7 km (74.4 mi) west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 148.5 km (92.2 mi) west
Zominthos, circa 126 km (78.3 mi) west
Thera, Thira, circa 157.5 km (97.9 mi) north-west
Akrotiri, circa 159.4 km (99.1 mi) north-west
Vrysinas peak sanctuary, circa 162.1 km (100.7 mi) west
Thera, Thira, Santorini, circa 165.7 km (102.9 mi) north-west
Kaloi Limenes, circa 134.2 km (83.4 mi) west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 133.8 km (83.1 mi) west
Armeni, circa 165.2 km (102.7 mi) west
Kommos, circa 136.9 km (85.1 mi) west
Arcesine, circa 193.9 km (120.5 mi) north
Lindos, circa 198.7 km (123.5 mi) north-east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 203.1 km (126.2 mi) north-east
Gyroula, circa 227.3 km (141.2 mi) north-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 228.5 km (142 mi) north-west
Syme, circa 220.9 km (137.3 mi) north-east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 233.9 km (145.3 mi) north-west
Kameiros, circa 203.5 km (126.5 mi) north-east
Patmos, circa 247.2 km (153.6 mi) north
Naxos, Temple of Apollo, circa 237.5 km (147.6 mi) north-west
Elyros, circa 225.1 km (139.9 mi) west
Lissos, circa 225.7 km (140.2 mi) west
Rhodos, circa 230.6 km (143.3 mi) north-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 239.8 km (149 mi) north-east
Aptera, circa 196.6 km (122.2 mi) west
Ialysos, Trianta, circa 223.1 km (138.6 mi) north-east
Didyma, Didim, circa 269.5 km (167.4 mi) north-east
Delos, circa 271.1 km (168.4 mi) north-west
Phylakopi, circa 242.8 km (150.9 mi) north-west
Iasos, Alevi, circa 270 km (167.8 mi) north-east
Heraion of Samos, circa 291.6 km (181.2 mi) north
Miletos, Millawanda, circa 285.4 km (177.3 mi) north-east
Pythagoreion, circa 294.5 km (183 mi) north
Mylasa, Pilaf Hill, circa 273.6 km (170 mi) north-east
Mylasa, circa 278.1 km (172.8 mi) north-east
Priene, circa 299.5 km (186.1 mi) north
Diktynnaion, circa 234.8 km (145.9 mi) west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 287.8 km (178.8 mi) north-east
Labraunda, circa 293.4 km (182.3 mi) north-east
Polyrrhenia, circa 239.8 km (149 mi) west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 294.7 km (183.1 mi) north-east
Amyzon, circa 307.8 km (191.3 mi) north-east
Alinda, circa 307.5 km (191.1 mi) north-east
Pydnai, circa 301.3 km (187.2 mi) north-east
Phalasarna, circa 248.6 km (154.4 mi) west
Notion, circa 332.5 km (206.6 mi) north
Claros, Colophon, circa 333.7 km (207.4 mi) north
Telmessos, circa 307.6 km (191.1 mi) north-east
Magnesia ad Maeandrum, circa 326.5 km (202.9 mi) north-east
Teos, circa 345.6 km (214.7 mi) north
Alabanda, circa 317.6 km (197.3 mi) north-east
Kaunos, Caunus, circa 286.4 km (178 mi) north-east
Belevi Mausoleum, circa 341.8 km (212.4 mi) north-east
Metropolis, circa 349.7 km (217.3 mi) north
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 337.8 km (209.9 mi) north-east
Aghios Petros, circa 337.7 km (209.8 mi) north-west
Karthaia, circa 323.7 km (201.2 mi) north-west
Erythrae, circa 365.6 km (227.2 mi) north
Ephesos Serapeum, circa 330.4 km (205.3 mi) north
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 330.6 km (205.4 mi) north
Temple of Artemis, Artemision, circa 332 km (206.3 mi) north
Pavlopetri, circa 334.6 km (207.9 mi) north-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 334.2 km (207.7 mi) north-west
Apollonia, Kilincli, circa 338.8 km (210.5 mi) east
Aperlae, circa 339.4 km (210.9 mi) east
Smyrna, Izmir, circa 377 km (234.2 mi) north
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 345.8 km (214.8 mi) east
Korba, Corba, circa 346.9 km (215.6 mi) east
Temple of Poseidon, circa 347.3 km (215.8 mi) north-west
Temple of Athena, circa 347.4 km (215.9 mi) north-west
Nysa, circa 354.5 km (220.3 mi) north-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 382.9 km (237.9 mi) north
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 307.2 km (190.9 mi) north-east
Sidyma, circa 302 km (187.7 mi) north-east
Karabel relief, circa 379.1 km (235.6 mi) north
Sounion, circa 347.4 km (215.8 mi) north-west
Letoon, circa 305.8 km (190 mi) east
Patara, circa 304.5 km (189.2 mi) east
Karystos, circa 365.1 km (226.9 mi) north-west
Myra, theater, circa 360.3 km (223.8 mi) east
Pinara, circa 311.6 km (193.6 mi) north-east
Xanthos, circa 309.3 km (192.2 mi) east
Thorikos, circa 354 km (220 mi) north-west
Kadyanda, circa 322.7 km (200.5 mi) north-east
Tabea, Tabai, circa 347.8 km (216.1 mi) north-east
Kyme, Cyme, circa 411.5 km (255.7 mi) north
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 404.4 km (251.3 mi) north
Aphrodisias, circa 364.4 km (226.4 mi) north-east
Limyra, circa 379 km (235.5 mi) east
Tlos, circa 327.5 km (203.5 mi) north-east
Brauron, Vravrona, circa 374.1 km (232.4 mi) north-west
Araxa, circa 334.5 km (207.8 mi) north-east
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 328.5 km (204.1 mi) east
Phellos, circa 332.5 km (206.6 mi) east
Academy of Plato, circa 394.6 km (245.2 mi) north-west
Tumulus at Marathon, circa 392.8 km (244 mi) north-west
Antipyrgos, Tobruk, circa 397.2 km (246.8 mi) south-west
Burial mound of Alyattes, circa 417.6 km (259.5 mi) north-east
Isinda, circa 333.5 km (207.2 mi) east
Rhamnous Temple of Themis, circa 400 km (248.6 mi) north-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 400 km (248.6 mi) north-west
Rhamnous, circa 400.5 km (248.9 mi) north-west
Mitylene, circa 447.1 km (277.8 mi) north
Oinoanda, circa 351.8 km (218.6 mi) north-east
Olympieion, circa 391.1 km (243 mi) north-west
Athinai, Athens, circa 392.1 km (243.6 mi) north-west
Pnyx, circa 392 km (243.6 mi) north-west
Aphaia, Afsias, circa 383.1 km (238.1 mi) north-west
Tüse, circa 341 km (211.9 mi) east
Kerameikos, circa 392.6 km (243.9 mi) north-west
Sardis Temple of Artemis, circa 407.6 km (253.3 mi) north-east
Philadelphia, Alaseir, circa 413.7 km (257.1 mi) north-east
Eresos, circa 453.5 km (281.8 mi) north
Piraeus (Theater), circa 392.8 km (244.1 mi) north-west
Piraeus, circa 393.1 km (244.3 mi) north-west
Sardis, circa 408.9 km (254.1 mi) north-east
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 394.2 km (244.9 mi) north-west
Pergamon, Asclepion, circa 454.2 km (282.2 mi) north
Kibyra, circa 369.7 km (229.7 mi) north-east
Pergamon, Acropolis, circa 456 km (283.3 mi) north
Aegina, Temple of Apollo, circa 389.1 km (241.8 mi) north-west
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 396.8 km (246.6 mi) north-east
Tripolis, circa 405.6 km (252 mi) north-east
Thyatira, circa 447.9 km (278.3 mi) north
Apis Marmaris, Marmaris, circa 418.6 km (260.1 mi) south
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 415.2 km (258 mi) north-west
Franchthi Cave, circa 381.5 km (237.1 mi) north-west
Hierapolis, circa 405.5 km (252 mi) north-east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 423.2 km (263 mi) north
Eleusis, circa 407.7 km (253.3 mi) north-west
Pyramid at Hellenikon, circa 424.2 km (263.6 mi) north-west
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 365 km (226.8 mi) north-east
Andriake, circa 356.5 km (221.5 mi) east
Amunia, Paraitonion, Paraetonium, Mersa Matruh, circa 426.1 km (264.7 mi) south
Colossae, circa 401.6 km (249.6 mi) north-east
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 427.4 km (265.6 mi) north-west
Eretria, circa 427.9 km (265.9 mi) north-west
Myra, circa 362.3 km (225.1 mi) east
Akrokorinthos, circa 433.8 km (269.5 mi) north-west
Epidauros, circa 398.4 km (247.5 mi) north-west
Megara, circa 414.2 km (257.4 mi) north-west
Assos, circa 488.5 km (303.5 mi) north
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 440.3 km (273.6 mi) north-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 433.9 km (269.6 mi) north-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 441.8 km (274.5 mi) north-west
Arykanda, circa 376.9 km (234.2 mi) east
Blaundos, circa 447.5 km (278.1 mi) north-east
Aulis, Avlida, circa 440.3 km (273.6 mi) north-west
Chalcis, Chalcida, circa 443 km (275.3 mi) north-west
Asini, circa 407.6 km (253.3 mi) north-west
Limyra, circa 379.1 km (235.5 mi) east
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 504.5 km (313.5 mi) north
Messon, Mesa, circa 455.7 km (283.2 mi) north
Aegosthena, circa 433.8 km (269.5 mi) north-west
Özdemir Höyük, circa 394.5 km (245.1 mi) north-east
Pylos, circa 457.8 km (284.5 mi) west
Plataia, circa 437.7 km (271.9 mi) north-west
Kenchreai Peninsula, circa 424.1 km (263.5 mi) north-west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 442.1 km (274.7 mi) north-west
Kenchreai, Cenchreae, circa 425.8 km (264.6 mi) north-west
Tiryns, circa 416.5 km (258.8 mi) north-west
Dendra, circa 419 km (260.3 mi) north-west
Isthmia, circa 428.3 km (266.1 mi) north-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 463.1 km (287.8 mi) north-west
Rhodiopolis, circa 388.7 km (241.5 mi) east
Alexandria Troas, circa 517.5 km (321.6 mi) north
Gortys, circa 465.1 km (289 mi) north-west
Myloi, circa 418.5 km (260 mi) north-west
Therapni, circa 406 km (252.3 mi) north-west
Teuthis, circa 468.8 km (291.3 mi) north-west
Argos, circa 424.9 km (264 mi) north-west
Korinthos, circa 434.7 km (270.1 mi) north-west
Sparta, circa 409.3 km (254.3 mi) north-west
Mukênai, Mycenae, circa 428.8 km (266.5 mi) north-west
Temple of Zeus, circa 478.1 km (297.1 mi) south-west
Temple of Demeter, circa 479.1 km (297.7 mi) south-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 481.2 km (299 mi) north-east
Achilleion, Achilleum, circa 535.7 km (332.9 mi) north
Nemea, circa 437.8 km (272 mi) north-west
Perachora, circa 445.7 km (277 mi) north-west
Aegira, circa 483.3 km (300.3 mi) north-west
Gla, circa 465.7 km (289.4 mi) north-west
Chimaera, circa 406.4 km (252.5 mi) east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 540.3 km (335.7 mi) north
Olympos, circa 406.7 km (252.7 mi) east
Pellana, circa 424.1 km (263.5 mi) north-west
Sigeion, circa 544.3 km (338.2 mi) north
Tegea, circa 432.7 km (268.8 mi) north-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 546.2 km (339.4 mi) north
Sicyon, circa 451 km (280.3 mi) north-west
Ophrynium, circa 547.7 km (340.3 mi) north
Beycesultan, circa 466.3 km (289.7 mi) north-east
Smintheum, circa 493.7 km (306.8 mi) north
Myrina, circa 541.4 km (336.4 mi) north
Phaselis, circa 418.1 km (259.8 mi) east
Samiko, Samicum, circa 497.8 km (309.3 mi) north-west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 498.8 km (309.9 mi) north-east
Pisa, circa 500 km (310.7 mi) north-west
Database ID 579, created 9 Jul 2008, 09:24, Last changed 17 May 2014, 09:27