Petras overview
Region Aegean
Section Minoan
Latitude 35.19725897 N suggest info
Longitude 26.11493392 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Chamaizi, circa 9.3 km (5.8 mi) west
Chamaizi, circa 9.6 km (5.9 mi) west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 14.6 km (9.1 mi) east
Itanos, circa 15.4 km (9.6 mi) north-east
Zakros, circa 17.3 km (10.7 mi) south-east
Mochlos, circa 19 km (11.8 mi) west
Pseira, circa 22.9 km (14.2 mi) west
Azoria, circa 24.2 km (15.1 mi) west
Kavousi, circa 24.4 km (15.2 mi) west
Katalimata, circa 28.3 km (17.6 mi) west
Vasiliki, circa 30.5 km (18.9 mi) west
Gournia, circa 30.9 km (19.2 mi) west
Olous, circa 35.2 km (21.9 mi) west
Lato, circa 41.8 km (26 mi) west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 50.7 km (31.5 mi) west
Myrtos-Pyrgos, circa 52.2 km (32.4 mi) west
Mallia, circa 57.5 km (35.7 mi) west
Simi, circa 58.1 km (36.1 mi) west
Karphi, Karfi, circa 58.6 km (36.4 mi) west
Arkalochori cave, circa 77.9 km (48.4 mi) west
Galatas, circa 79 km (49.1 mi) west
Amnissos, Eileithyia, circa 83.9 km (52.1 mi) west
Troullos, Trullos, circa 86.4 km (53.7 mi) west
Archanes, circa 86.9 km (54 mi) west
Phourni, Fourni, circa 87 km (54.1 mi) west
Knossos, Kanusa, circa 87.1 km (54.1 mi) west
Vathypetro, circa 87.6 km (54.4 mi) west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 88.3 km (54.9 mi) west
Arolithos, circa 100 km (62.1 mi) west
Tylissos, circa 100 km (62.1 mi) west
Sklavokampos, circa 101 km (62.7 mi) west
Koumasa, circa 103 km (64 mi) west
Gortyna, circa 107.3 km (66.7 mi) west
Zominthos, circa 111.7 km (69.4 mi) west
Phaistos, circa 119.4 km (74.2 mi) west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 121.3 km (75.3 mi) west
Kaloi Limenes, circa 123.1 km (76.5 mi) west
Kommos, circa 124.9 km (77.6 mi) west
Kommos, circa 124.9 km (77.6 mi) west
Eleutherna, Apollonia, circa 131.5 km (81.7 mi) west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 134.1 km (83.4 mi) west
Thera, Thira, circa 141.9 km (88.2 mi) north-west
Akrotiri, circa 143.5 km (89.2 mi) north-west
Vrysinas peak sanctuary, circa 147.5 km (91.6 mi) west
Thera, Thira, Santorini, circa 149.8 km (93.1 mi) north-west
Armeni, circa 150.6 km (93.6 mi) west
Arcesine, circa 180.7 km (112.3 mi) north
Aptera, circa 181.4 km (112.7 mi) west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 200.7 km (124.7 mi) north-east
Lindos, circa 204.2 km (126.9 mi) north-east
Kameiros, circa 206.4 km (128.3 mi) north-east
Pyrgos Kheimarrou, Cheimaros Tower, circa 207 km (128.6 mi) north
Elyros, circa 210.9 km (131 mi) west
Lissos, circa 211.7 km (131.5 mi) west
Gyroula, circa 212.7 km (132.2 mi) north
Naxos, Temple of Demeter, circa 213.9 km (132.9 mi) north
Diktynnaion, circa 219 km (136.1 mi) west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 219.2 km (136.2 mi) north
Syme, circa 221.6 km (137.7 mi) north-east
Naxos, Temple of Apollo, circa 222.9 km (138.5 mi) north
Polyrrhenia, circa 224.9 km (139.8 mi) west
Phylakopi, circa 225.8 km (140.3 mi) north-west
Ialysos, Trianta, circa 226.6 km (140.8 mi) north-east
Phalasarna, circa 233.5 km (145.1 mi) west
Rhodos, circa 234.1 km (145.5 mi) north-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 236.1 km (146.7 mi) north-east
Patmos, circa 238 km (147.9 mi) north
Delos, circa 256.5 km (159.4 mi) north
Didyma, Didim, circa 263.9 km (164 mi) north-east
Iasos, Alevi, circa 266.4 km (165.5 mi) north-east
Mylasa, Pilaf Hill, circa 270.7 km (168.2 mi) north-east
Mylasa, circa 275.5 km (171.2 mi) north-east
Miletos, Millawanda, circa 279.6 km (173.7 mi) north-east
Heraion of Samos, circa 283.7 km (176.3 mi) north
Pythagoreion, circa 286.7 km (178.2 mi) north
Aqueduct tunnel of Eupalinos, circa 287 km (178.4 mi) north
Pytharoreion, circa 287.6 km (178.7 mi) north
Kaunos, Caunus, circa 289.2 km (179.7 mi) north-east
Labraunda, circa 290.4 km (180.5 mi) north-east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 290.6 km (180.6 mi) north-east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 293.2 km (182.2 mi) north-east
Priene, circa 293.5 km (182.4 mi) north-east
Amyzon, circa 303.8 km (188.8 mi) north-east
Alinda, circa 304.1 km (189 mi) north-east
Karthaia, circa 307.4 km (191 mi) north-west
Pydnai, circa 308.3 km (191.6 mi) east
Sidyma, circa 308.6 km (191.7 mi) east
Patara, circa 312.1 km (193.9 mi) east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 312.4 km (194.1 mi) north-east
Telmessos, circa 312.8 km (194.4 mi) north-east
Letoon, circa 312.9 km (194.4 mi) east
Alabanda, circa 314.7 km (195.5 mi) north-east
Xanthos, circa 316.4 km (196.6 mi) east
Pavlopetri, circa 317.6 km (197.4 mi) north-west
Pinara, circa 317.8 km (197.5 mi) east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 318 km (197.6 mi) north-west
Magnesia ad Maeandrum, circa 321.1 km (199.5 mi) north-east
Aghios Petros, circa 322.4 km (200.3 mi) north-west
Ephesos Serapeum, circa 324.1 km (201.4 mi) north-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 324.2 km (201.5 mi) north-east
Notion, circa 325.5 km (202.3 mi) north
Temple of Artemis, Artemision, circa 325.7 km (202.4 mi) north-east
Claros, Colophon, circa 326.7 km (203 mi) north
Kadyanda, circa 327.8 km (203.7 mi) north-east
Temple of Poseidon, circa 330.7 km (205.5 mi) north-west
Sounion, circa 330.8 km (205.5 mi) north-west
Temple of Athena, circa 330.8 km (205.6 mi) north-west
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 333.6 km (207.3 mi) north-east
Tlos, circa 333.8 km (207.4 mi) east
Belevi Mausoleum, circa 335.9 km (208.7 mi) north-east
Teos, circa 336.7 km (209.2 mi) north
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 336.8 km (209.3 mi) east
Thorikos, circa 337.5 km (209.7 mi) north-west
Araxa, circa 339.7 km (211.1 mi) north-east
Phellos, circa 340.7 km (211.7 mi) east
Isinda, circa 342 km (212.5 mi) east
Metropolis, circa 342.9 km (213.1 mi) north
Apollonia, Kilincli, circa 347.4 km (215.9 mi) east
Aperlae, circa 348.1 km (216.3 mi) east
Tabea, Tabai, circa 348.7 km (216.7 mi) north-east
Tüse, circa 349.2 km (217 mi) east
Karystos, circa 349.4 km (217.1 mi) north-west
Nysa, circa 351.3 km (218.3 mi) north-east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 354.1 km (220 mi) east
Korba, Corba, circa 355 km (220.6 mi) east
Erythrae, circa 355.5 km (220.9 mi) north
Oinoanda, circa 357.2 km (221.9 mi) north-east
Brauron, Vravrona, circa 357.7 km (222.3 mi) north-west
Aphrodisias, circa 363.9 km (226.1 mi) north-east
Franchthi Cave, circa 364.3 km (226.4 mi) north-west
Andriake, circa 365.2 km (226.9 mi) east
Aphaia, Afsias, circa 366.2 km (227.6 mi) north-west
Myra, theater, circa 368.8 km (229.1 mi) east
Pyrrichos, circa 368.9 km (229.2 mi) west
Smyrna, Izmir, circa 369.2 km (229.4 mi) north
Smyrna Agora, circa 369.6 km (229.7 mi) north
Myra, circa 370.9 km (230.5 mi) east
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 371.6 km (230.9 mi) east
Aegina, Temple of Apollo, circa 372.1 km (231.2 mi) north-west
Karabel relief, circa 372.5 km (231.5 mi) north-east
Kibyra, circa 373.4 km (232 mi) north-east
Olympieion, circa 374.5 km (232.7 mi) north-west
Marathos Egyptian sanctuary, circa 375.1 km (233.1 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 375.2 km (233.2 mi) north
Pnyx, circa 375.3 km (233.2 mi) north-west
Athinai, Athens, circa 375.5 km (233.3 mi) north-west
Kerameikos, circa 376 km (233.6 mi) north-west
Piraeus (Theater), circa 376.1 km (233.7 mi) north-west
Piraeus, circa 376.4 km (233.9 mi) north-west
Tumulus at Marathon, circa 376.5 km (234 mi) north-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 377.5 km (234.6 mi) north-west
Academy of Plato, circa 378 km (234.9 mi) north-west
Epidauros, circa 381.2 km (236.8 mi) north-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 383.9 km (238.6 mi) north-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 384 km (238.6 mi) north-west
Arykanda, circa 384.4 km (238.9 mi) east
Rhamnous, circa 384.5 km (238.9 mi) north-west
Limyra, circa 387.3 km (240.7 mi) east
Limyra, circa 387.4 km (240.7 mi) east
Therapni, circa 388.9 km (241.6 mi) north-west
Asini, circa 390.4 km (242.6 mi) north-west
Eleusis, circa 391 km (242.9 mi) north-west
Sparta, circa 392.1 km (243.7 mi) north-west
Rhodiopolis, circa 397 km (246.7 mi) east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 397 km (246.7 mi) north-east
Megara, circa 397.4 km (246.9 mi) north-west
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 397.4 km (246.9 mi) north
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 399 km (247.9 mi) north-west
Tiryns, circa 399.2 km (248.1 mi) north-west
Antipyrgos, Tobruk, circa 399.6 km (248.3 mi) south-west
Özdemir Höyük, circa 400.5 km (248.9 mi) north-east
Myloi, circa 401.2 km (249.3 mi) north-west
Dendra, circa 401.7 km (249.6 mi) north-west
Colossae, circa 402.4 km (250.1 mi) north-east
Kyme, Cyme, circa 402.8 km (250.3 mi) north
Sardis Temple of Artemis, circa 402.8 km (250.3 mi) north-east
Sardis, circa 404 km (251.1 mi) north-east
Sardis, circa 404.1 km (251.1 mi) north-east
Tripolis, circa 404.7 km (251.5 mi) north-east
Hierapolis, circa 405.5 km (252 mi) north-east
Pellana, circa 406.8 km (252.8 mi) north-west
Pyramid at Hellenikon, circa 406.9 km (252.9 mi) north-west
Kenchreai Peninsula, circa 407 km (252.9 mi) north-west
Argos, circa 407.6 km (253.3 mi) north-west
Kenchreai, Cenchreae, circa 408.7 km (254 mi) north-west
Philadelphia, Alaseir, circa 410.7 km (255.2 mi) north-east
Isthmia, circa 411.2 km (255.5 mi) north-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 411.2 km (255.5 mi) north-west
Mukênai, Mycenae, circa 411.6 km (255.8 mi) north-west
Eretria, circa 411.7 km (255.8 mi) north-west
Burial mound of Alyattes, circa 412.7 km (256.4 mi) north-east
Chimaera, circa 414.8 km (257.7 mi) east
Olympos, circa 415.1 km (258 mi) east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 415.2 km (258 mi) north
Tegea, circa 415.4 km (258.1 mi) north-west
Akrokorinthos, circa 416.6 km (258.9 mi) north-west
Aegosthena, circa 416.9 km (259.1 mi) north-west
Korinthos, circa 417.6 km (259.5 mi) north-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 417.6 km (259.5 mi) north-west
Nemea, circa 420.6 km (261.3 mi) north-west
Plataia, circa 420.9 km (261.5 mi) north-west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 423 km (262.9 mi) north-west
Aulis, Avlida, circa 423.9 km (263.4 mi) north-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 424.6 km (263.8 mi) north-west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 425.5 km (264.4 mi) north-west
Asea, circa 425.5 km (264.4 mi) north-west
Phaselis, circa 426.2 km (264.8 mi) east
Chalcis, Chalcida, circa 426.6 km (265.1 mi) north-west
Mantineia, Antigoneia, circa 428.2 km (266.1 mi) north-west
Perachora, circa 428.6 km (266.3 mi) north-west
Apis Marmaris, Marmaris, circa 432 km (268.4 mi) south
Sicyon, circa 433.9 km (269.6 mi) north-west
Megalopolis, circa 434.1 km (269.8 mi) north-west
Messene, Messini, circa 435.9 km (270.9 mi) north-west
Mitylene, circa 437.1 km (271.6 mi) north
Termessos, circa 438.3 km (272.3 mi) east
Lykosoura, circa 439.8 km (273.3 mi) north-west
Amunia, Paraitonion, Paraetonium, Mersa Matruh, circa 439.9 km (273.3 mi) south
Orchomenos, Arcadia, circa 440.9 km (274 mi) north-west
Pylos, circa 441 km (274 mi) west
Thyatira, circa 441.8 km (274.5 mi) north-east
Stymphalos, circa 441.8 km (274.5 mi) north-west
Eresos, circa 441.8 km (274.5 mi) north
Naustathmus, circa 443.4 km (275.5 mi) south-west
Messon, Mesa, circa 445 km (276.5 mi) north
Hypsous, Stemnitsa, circa 445.9 km (277 mi) north-west
Palaiokastro, circa 445.9 km (277 mi) west
Pergamon, Asclepion, circa 445.9 km (277.1 mi) north
Pylos, Palace of Nestor, circa 446.1 km (277.2 mi) west
Blaundos, circa 446.4 km (277.4 mi) north-east
Pergamon, Acropolis, circa 447.7 km (278.2 mi) north
Gortys, circa 447.8 km (278.3 mi) north-west
Ariassos, circa 448.7 km (278.8 mi) north-east
Gla, circa 449 km (279 mi) north-west
Teuthis, circa 451.6 km (280.6 mi) north-west
Bassai, Bassae, Vassai, circa 451.9 km (280.8 mi) north-west
Attalia, Antalya, circa 453.2 km (281.6 mi) east
Apollonia, circa 459.2 km (285.3 mi) south-west
Alipheira, circa 460.6 km (286.2 mi) north-west
Orchomenos, Boeotia, circa 460.8 km (286.3 mi) north-west
Lepreo, circa 465.6 km (289.3 mi) north-west
Aegira, circa 466.1 km (289.6 mi) north-west
Beycesultan, circa 466.7 km (290 mi) north-east
Chaeronea, circa 467.8 km (290.7 mi) north-west
Perga, Pamphylia, circa 468.4 km (291.1 mi) east
Thaliades, circa 470.6 km (292.4 mi) north-west
Temple of Zeus, circa 472.6 km (293.6 mi) south-west
Temple of Apollo, circa 473.2 km (294.1 mi) south-west
Kyrene, Cyrene, Shahhat, circa 473.3 km (294.1 mi) south-west
Temple of Demeter, circa 473.5 km (294.2 mi) south-west
Assos, circa 477.8 km (296.9 mi) north
Samiko, Samicum, circa 480.6 km (298.6 mi) north-west
Sagalassos, circa 480.7 km (298.7 mi) north-east
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 481.2 km (299 mi) east
Smintheum, circa 482.5 km (299.8 mi) north
Pisa, circa 482.7 km (300 mi) north-west
Kremna, circa 482.8 km (300 mi) north-east
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 483.2 km (300.2 mi) north-east
Olympia, circa 484.4 km (301 mi) north-west
Delphi, circa 486.6 km (302.3 mi) north-west
Balagrae, circa 487.7 km (303.1 mi) south-west
Helike, Eliki, circa 489.2 km (304 mi) north-west
Aspendos, circa 493.8 km (306.9 mi) east
Epitalium, Epitalio, circa 495.2 km (307.7 mi) north-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 495.5 km (307.9 mi) north
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 495.5 km (307.9 mi) north-west
Database ID 24796, created 21 May 2016, 19:44, Last changed 21 May 2016, 19:44