Karphi overview
Modern name(s) Karfi
Region Aegean
Section Crete
Latitude 35.21758947 N suggest info
Longitude 25.47058865 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Mallia, circa 8.6 km (5.4 mi) north
Lato, circa 17.4 km (10.8 mi) east
Simi, circa 18.2 km (11.3 mi) south
Arkalochori cave, circa 20.8 km (12.9 mi) west
Galatas, circa 21 km (13 mi) west
Olous, circa 24.3 km (15.1 mi) east
Myrtos-Pyrgos, circa 25.8 km (16.1 mi) south-east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 26.6 km (16.5 mi) south-east
Amnissos, Eileithyia, circa 27.1 km (16.9 mi) north-west
Troullos, Trullos, circa 27.8 km (17.3 mi) west
Archanes, circa 28.3 km (17.6 mi) west
Phourni, Fourni, circa 28.5 km (17.7 mi) west
Vathypetro, circa 29.1 km (18.1 mi) west
Knossos, Kanusa, circa 29.3 km (18.2 mi) west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 29.8 km (18.5 mi) west
Gournia, circa 31.7 km (19.7 mi) east
Vasiliki, circa 34.4 km (21.4 mi) east
Pseira, circa 35.9 km (22.3 mi) east
Katalimata, circa 36.3 km (22.5 mi) east
Azoria, circa 37.7 km (23.4 mi) east
Kavousi, circa 38 km (23.6 mi) east
Mochlos, circa 39.8 km (24.7 mi) east
Arolithos, circa 41.8 km (26 mi) west
Tylissos, circa 41.8 km (26 mi) west
Sklavokampos, circa 42.7 km (26.6 mi) west
Koumasa, circa 49.1 km (30.5 mi) south-west
Chamaizi, circa 49.5 km (30.8 mi) east
Chamaizi, circa 50.1 km (31.1 mi) east
Gortyna, circa 50.6 km (31.5 mi) west
Zominthos, circa 53.1 km (33 mi) west
Petras, circa 58.6 km (36.4 mi) east
Phaistos, circa 62.5 km (38.8 mi) west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 64.1 km (39.9 mi) west
Kommos, circa 68.4 km (42.5 mi) west
Kommos, circa 68.5 km (42.5 mi) west
Kaloi Limenes, circa 68.7 km (42.7 mi) south-west
Itanos, circa 72.2 km (44.9 mi) east
Zakros, circa 73.1 km (45.4 mi) east
Roussolakkos, Palaikastro, circa 73.2 km (45.5 mi) east
Eleutherna, Apollonia, circa 73.2 km (45.5 mi) west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 75.6 km (47 mi) west
Vrysinas peak sanctuary, circa 89 km (55.3 mi) west
Armeni, circa 92.2 km (57.3 mi) west
Aptera, circa 123.6 km (76.8 mi) west
Akrotiri, circa 126.2 km (78.4 mi) north
Thera, Thira, circa 127.5 km (79.2 mi) north
Thera, Thira, Santorini, circa 132.8 km (82.5 mi) north
Elyros, circa 152.3 km (94.7 mi) west
Lissos, circa 153.1 km (95.1 mi) west
Diktynnaion, circa 162.2 km (100.8 mi) west
Polyrrhenia, circa 166.7 km (103.6 mi) west
Phalasarna, circa 175.5 km (109 mi) west
Arcesine, circa 179 km (111.2 mi) north
Phylakopi, circa 191.8 km (119.2 mi) north-west
Gyroula, circa 201.4 km (125.2 mi) north
Naxos, Temple of Demeter, circa 202.7 km (126 mi) north
Naxos, Temple of Dionysos, circa 207 km (128.6 mi) north
Naxos, Temple of Apollo, circa 210.6 km (130.9 mi) north
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 236.8 km (147.1 mi) north-east
Delos, circa 243.4 km (151.2 mi) north
Patmos, circa 251.8 km (156.5 mi) north-east
Kameiros, circa 253.7 km (157.6 mi) north-east
Lindos, circa 255.7 km (158.9 mi) east
Syme, circa 264.3 km (164.2 mi) north-east
Pavlopetri, circa 266.2 km (165.4 mi) north-west
Halikarnassos, Bodrum, circa 267.9 km (166.5 mi) north-east
Ialysos, Trianta, circa 274.5 km (170.6 mi) north-east
Karthaia, circa 279.8 km (173.8 mi) north-west
Rhodos, circa 282 km (175.2 mi) north-east
Didyma, Didim, circa 289.3 km (179.7 mi) north-east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 291.2 km (180.9 mi) north-west
Iasos, Alevi, circa 297.5 km (184.8 mi) north-east
Temple of Poseidon, circa 299.8 km (186.3 mi) north-west
Temple of Athena, circa 300 km (186.4 mi) north-west
Sounion, circa 299.9 km (186.4 mi) north-west
Heraion of Samos, circa 300.8 km (186.9 mi) north-east
Aghios Petros, circa 303.2 km (188.4 mi) north
Miletos, Millawanda, circa 303.8 km (188.8 mi) north-east
Mylasa, Pilaf Hill, circa 303.8 km (188.8 mi) north-east
Pythagoreion, circa 304.5 km (189.2 mi) north-east
Thorikos, circa 307.7 km (191.2 mi) north-west
Mylasa, circa 309.1 km (192.1 mi) north-east
Priene, circa 316.9 km (196.9 mi) north-east
Franchthi Cave, circa 322.6 km (200.4 mi) north-west
Labraunda, circa 322.8 km (200.6 mi) north-east
Karystos, circa 326.7 km (203 mi) north
Brauron, Vravrona, circa 328.8 km (204.3 mi) north-west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 329.3 km (204.6 mi) north-east
Aphaia, Afsias, circa 331 km (205.7 mi) north-west
Amyzon, circa 333 km (206.9 mi) north-east
Kaunos, Caunus, circa 335.1 km (208.2 mi) north-east
Alinda, circa 335.1 km (208.2 mi) north-east
Aegina, Temple of Apollo, circa 335.8 km (208.7 mi) north-west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 336.5 km (209.1 mi) north-east
Therapni, circa 340 km (211.2 mi) north-west
Epidauros, circa 340.6 km (211.6 mi) north-west
Olympieion, circa 343.1 km (213.2 mi) north-west
Sparta, circa 343.2 km (213.3 mi) north-west
Piraeus (Theater), circa 343.5 km (213.5 mi) north-west
Pnyx, circa 343.8 km (213.6 mi) north-west
Piraeus, circa 343.8 km (213.7 mi) north-west
Athinai, Athens, circa 344 km (213.8 mi) north-west
Kerameikos, circa 344.5 km (214.1 mi) north-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 344.9 km (214.3 mi) north-west
Notion, circa 344.9 km (214.3 mi) north-east
Ephesos Serapeum, circa 345.8 km (214.8 mi) north-east
Magnesia ad Maeandrum, circa 345.8 km (214.9 mi) north-east
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 345.9 km (214.9 mi) north-east
Claros, Colophon, circa 346 km (215 mi) north-east
Academy of Plato, circa 346.4 km (215.3 mi) north-west
Alabanda, circa 347 km (215.6 mi) north-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 347.6 km (216 mi) north-east
Asini, circa 347.9 km (216.2 mi) north-west
Tumulus at Marathon, circa 348.9 km (216.8 mi) north-west
Teos, circa 349.3 km (217.1 mi) north-east
Tiryns, circa 356.8 km (221.7 mi) north-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 357.5 km (222.2 mi) north-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 357.5 km (222.2 mi) north-west
Myloi, circa 357.8 km (222.3 mi) north-west
Rhamnous, circa 358.1 km (222.5 mi) north-west
Eleusis, circa 358.2 km (222.6 mi) north-west
Pellana, circa 358.5 km (222.8 mi) north-west
Belevi Mausoleum, circa 358.7 km (222.9 mi) north-east
Dendra, circa 359.9 km (223.6 mi) north-west
Sidyma, circa 360.8 km (224.2 mi) east
Pydnai, circa 361.3 km (224.5 mi) east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 361.8 km (224.8 mi) north-east
Megara, circa 362.5 km (225.2 mi) north-west
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 362.6 km (225.3 mi) east
Telmessos, circa 363.1 km (225.6 mi) east
Metropolis, circa 363.1 km (225.6 mi) north-east
Erythrae, circa 363.1 km (225.6 mi) north
Pyramid at Hellenikon, circa 363.5 km (225.9 mi) north-west
Argos, circa 365 km (226.8 mi) north-west
Patara, circa 365.8 km (227.3 mi) east
Letoon, circa 366 km (227.5 mi) east
Kenchreai Peninsula, circa 368.2 km (228.8 mi) north-west
Xanthos, circa 369.4 km (229.5 mi) east
Tegea, circa 369.5 km (229.6 mi) north-west
Pinara, circa 369.6 km (229.7 mi) east
Mukênai, Mycenae, circa 370 km (229.9 mi) north-west
Kenchreai, Cenchreae, circa 370 km (229.9 mi) north-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 371.1 km (230.6 mi) north-west
Isthmia, circa 372.8 km (231.6 mi) north-west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 374.7 km (232.8 mi) north-west
Antipyrgos, Tobruk, circa 375.6 km (233.4 mi) south-west
Akrokorinthos, circa 377.1 km (234.3 mi) north-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 377.4 km (234.5 mi) north-west
Kadyanda, circa 377.6 km (234.6 mi) east
Korinthos, circa 378.2 km (235 mi) north-west
Asea, circa 378.5 km (235.2 mi) north-west
Nemea, circa 379.3 km (235.7 mi) north-west
Aegosthena, circa 382.2 km (237.5 mi) north-west
Nysa, circa 382.4 km (237.6 mi) north-east
Mantineia, Antigoneia, circa 383.5 km (238.3 mi) north-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 383.5 km (238.3 mi) north-west
Eretria, circa 384 km (238.6 mi) north-west
Smyrna, Izmir, circa 385.4 km (239.5 mi) north-east
Tlos, circa 385.5 km (239.5 mi) east
Messene, Messini, circa 385.8 km (239.7 mi) north-west
Megalopolis, circa 386.6 km (240.2 mi) north-west
Plataia, circa 387.1 km (240.5 mi) north-west
Pylos, circa 388.4 km (241.4 mi) north-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 388.9 km (241.7 mi) north-west
Araxa, circa 389.7 km (242.2 mi) east
Tabea, Tabai, circa 389.9 km (242.3 mi) north-east
Perachora, circa 390.1 km (242.4 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 391.4 km (243.2 mi) north-east
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 391.5 km (243.3 mi) east
Lykosoura, circa 391.6 km (243.3 mi) north-west
Karabel relief, circa 392.7 km (244 mi) north-east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 392.9 km (244.2 mi) north-west
Palaiokastro, circa 393.5 km (244.5 mi) north-west
Sicyon, circa 394 km (244.8 mi) north-west
Pylos, Palace of Nestor, circa 394.3 km (245 mi) north-west
Aulis, Avlida, circa 394.4 km (245 mi) north-west
Phellos, circa 395.1 km (245.5 mi) east
Orchomenos, Arcadia, circa 396.6 km (246.4 mi) north-west
Isinda, circa 396.9 km (246.6 mi) east
Chalcis, Chalcida, circa 397.5 km (247 mi) north-west
Naustathmus, circa 397.7 km (247.1 mi) south-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 399.1 km (248 mi) north-west
Stymphalos, circa 399.6 km (248.3 mi) north-west
Gortys, circa 400.8 km (249.1 mi) north-west
Aphrodisias, circa 401.6 km (249.6 mi) north-east
Apollonia, Kilincli, circa 402.3 km (250 mi) east
Aperlae, circa 403.2 km (250.5 mi) east
Bassai, Bassae, Vassai, circa 403.5 km (250.7 mi) north-west
Tüse, circa 403.6 km (250.8 mi) east
Teuthis, circa 404.9 km (251.6 mi) north-west
Oinoanda, circa 407.3 km (253.1 mi) east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 408.8 km (254 mi) east
Korba, Corba, circa 409.5 km (254.4 mi) east
Apollonia, circa 412.5 km (256.3 mi) south-west
Alipheira, circa 412.8 km (256.5 mi) north-west
Kyme, Cyme, circa 414.8 km (257.7 mi) north
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 415.7 km (258.3 mi) north-east
Gla, circa 416.3 km (258.7 mi) north-west
Lepreo, circa 416.7 km (258.9 mi) north-west
Andriake, circa 420.1 km (261.1 mi) east
Kibyra, circa 420.5 km (261.3 mi) north-east
Myra, theater, circa 423.6 km (263.2 mi) east
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 423.7 km (263.3 mi) east
Aegira, circa 425.2 km (264.2 mi) north-west
Myra, circa 425.9 km (264.6 mi) east
Temple of Zeus, circa 426 km (264.7 mi) south-west
Orchomenos, Boeotia, circa 426.5 km (265 mi) north-west
Temple of Apollo, circa 426.6 km (265.1 mi) south-west
Kyrene, Cyrene, Shahhat, circa 426.7 km (265.1 mi) south-west
Temple of Demeter, circa 427 km (265.3 mi) south-west
Sardis Temple of Artemis, circa 428.3 km (266.1 mi) north-east
Sardis, circa 429.5 km (266.9 mi) north-east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 429.8 km (267.1 mi) north-east
Samiko, Samicum, circa 431.8 km (268.3 mi) north-west
Chaeronea, circa 432.6 km (268.8 mi) north-west
Pisa, circa 434.9 km (270.2 mi) north-west
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 436.3 km (271.1 mi) north-east
Olympia, circa 436.4 km (271.2 mi) north-west
Burial mound of Alyattes, circa 437.7 km (271.9 mi) north-east
Arykanda, circa 437.9 km (272.1 mi) east
Balagrae, circa 440.9 km (274 mi) south-west
Eresos, circa 441.2 km (274.2 mi) north
Tripolis, circa 441.3 km (274.2 mi) north-east
Philadelphia, Alaseir, circa 441.5 km (274.3 mi) north-east
Limyra, circa 441.9 km (274.6 mi) east
Limyra, circa 442 km (274.7 mi) east
Colossae, circa 443.1 km (275.3 mi) north-east
Mitylene, circa 443.7 km (275.7 mi) north
Hierapolis, circa 444.2 km (276 mi) north-east
Epitalium, Epitalio, circa 446.6 km (277.5 mi) north-west
Helike, Eliki, circa 447.5 km (278 mi) north-west
Messon, Mesa, circa 448.6 km (278.7 mi) north
Delphi, circa 448.9 km (278.9 mi) north-west
Apis Marmaris, Marmaris, circa 450.1 km (279.7 mi) south-east
Rhodiopolis, circa 451.5 km (280.5 mi) east
Özdemir Höyük, circa 451.6 km (280.6 mi) east
Pergamon, Asclepion, circa 459 km (285.2 mi) north-east
Chalandritsa, circa 459.5 km (285.5 mi) north-west
Amunia, Paraitonion, Paraetonium, Mersa Matruh, circa 460.1 km (285.9 mi) south-east
Pergamon, Acropolis, circa 461 km (286.4 mi) north-east
Thyatira, circa 462.7 km (287.5 mi) north-east
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 466.5 km (289.9 mi) north-west
Chimaera, circa 469.3 km (291.6 mi) east
Olympos, circa 469.8 km (291.9 mi) east
Elis, Ilida, circa 471.5 km (292.9 mi) north-west
Olbia, Polis Nea Theodorias, Qasr Libya, circa 473.3 km (294.1 mi) south-west
Phaselis, circa 480.3 km (298.4 mi) east
Assos, circa 481.3 km (299 mi) north
Blaundos, circa 482.3 km (299.7 mi) north-east
Smintheum, circa 483.6 km (300.5 mi) north
Othrys, circa 488.5 km (303.5 mi) north-west
Termessos, circa 489.6 km (304.2 mi) east
Calydon, circa 495.9 km (308.1 mi) north-west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 496.6 km (308.5 mi) north-west
Laphrion, circa 496 km (308.2 mi) north-west
Ariassos, circa 498.8 km (310 mi) east
Database ID 403, created 5 Feb 2012, 16:17, Last changed 7 Mar 2015, 09:10