Karabel relief overview
Modern name(s) Karabel relief
Region Anatolia
Latitude 38.37084798 N suggest info
Longitude 27.45624395 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Metropolis, circa 29.7 km (18.4 mi) south-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 27 km (16.8 mi) west
Smyrna, Izmir, circa 27.5 km (17.1 mi) west
Temple of Artemis, Artemision, circa 47.5 km (29.5 mi) south
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 48.7 km (30.3 mi) south
Ephesos Serapeum, circa 48.9 km (30.4 mi) south
Sardis Temple of Artemis, circa 51.5 km (32 mi) east
Magnesia ad Maeandrum, circa 58 km (36 mi) south
Sardis, circa 52.5 km (32.6 mi) east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 56.2 km (34.9 mi) north-west
Thyatira, circa 70 km (43.5 mi) north-east
Teos, circa 62.4 km (38.8 mi) west
Pergamon, Asclepion, circa 86.9 km (54 mi) north
Pergamon, Acropolis, circa 87.9 km (54.6 mi) north
Miletos, Millawanda, circa 94.7 km (58.9 mi) south
Heraion of Samos, circa 92.4 km (57.4 mi) south-west
Didyma, Didim, circa 111 km (69 mi) south
Philadelphia, Alaseir, circa 92.8 km (57.7 mi) east
Mitylene, circa 113 km (70.2 mi) north-west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 129.2 km (80.3 mi) south-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 148 km (92 mi) south
Messon, Mesa, circa 135.6 km (84.2 mi) north-west
Blaundos, circa 152.8 km (94.9 mi) east
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 187.4 km (116.5 mi) south
Assos, circa 157.7 km (98 mi) north-west
Smintheum, circa 173.8 km (108 mi) north-west
Tabea, Tabai, circa 160.5 km (99.7 mi) south-east
Eresos, circa 158.9 km (98.8 mi) north-west
Hierapolis, circa 154.2 km (95.8 mi) east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 156.3 km (97.1 mi) east
Syme, circa 198.1 km (123.1 mi) south
Kaunos tombs, Dalyan, circa 200 km (124.3 mi) south-east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 207.6 km (129 mi) north-west
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 205.3 km (127.5 mi) north-west
Ialysos, Trianta, circa 227.5 km (141.4 mi) south
Colossae, circa 170.7 km (106.1 mi) east
Lampsakos, circa 229.6 km (142.6 mi) north
Sigeion, circa 211 km (131.1 mi) north-west
Abydos, Abydus, circa 221.9 km (137.9 mi) north-west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 224.5 km (139.5 mi) north-west
Rhodos, circa 224.8 km (139.7 mi) south
Arcesine, circa 226.6 km (140.8 mi) south-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 239.7 km (148.9 mi) east
Telmessos, circa 243.6 km (151.3 mi) south-east
Beycesultan, circa 196.3 km (122 mi) east
Apameia, Apamea Myrlea, circa 254.4 km (158.1 mi) north-east
Lindos, circa 259.5 km (161.3 mi) south
Naxos, Temple of Demeter, circa 231.6 km (143.9 mi) south-west
Gyroula, circa 232.4 km (144.4 mi) south-west
Delos, circa 220.4 km (136.9 mi) south-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 230.7 km (143.4 mi) south-west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 232.4 km (144.4 mi) south-west
Pydnai, circa 275.6 km (171.2 mi) south-east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 287 km (178.3 mi) north-west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 281.8 km (175.1 mi) east
Ramnous Temple of Artemis, circa 299.7 km (186.3 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 299.8 km (186.3 mi) west
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 300 km (186.4 mi) north-east
Thera, Thira, Santorini, circa 284.2 km (176.6 mi) south-west
Akrotiri, circa 288.6 km (179.4 mi) south-west
Aghios Petros, circa 242.3 km (150.6 mi) west
Myrina, circa 265.4 km (164.9 mi) north-west
Chalcedon, Kadiköy, circa 320.6 km (199.2 mi) north-east
Temple of Athena, circa 310.8 km (193.1 mi) west
Temple of Poseidon, circa 311.1 km (193.3 mi) west
Korba, Corba, circa 311.3 km (193.5 mi) south-east
Mesembria, circa 312.6 km (194.2 mi) north-west
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 315.3 km (195.9 mi) south-east
Apollonia, Kilincli, circa 317.3 km (197.2 mi) south-east
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 317.9 km (197.5 mi) north-west
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 320.9 km (199.4 mi) north-east
Aperlae, circa 320.6 km (199.2 mi) south-east
Myra, theater, circa 324.3 km (201.5 mi) south-east
Baglica Höyügü, circa 325.5 km (202.2 mi) east
Limyra, circa 329.2 km (204.5 mi) south-east
Maroneia, Ismara, circa 324.3 km (201.5 mi) north-west
Academy of Plato, circa 330.5 km (205.4 mi) west
Itanos, circa 361.4 km (224.6 mi) south
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 336 km (208.8 mi) north-east
Karystos, circa 266.9 km (165.9 mi) west
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 338.6 km (210.4 mi) north-east
Mikri Doxipara-Zoni, circa 365 km (226.8 mi) north
Roussolakkos, Palaikastro, circa 368.4 km (228.9 mi) south
Çukurhisar Höyügü, circa 295.7 km (183.7 mi) north-east
Zakros, circa 379.1 km (235.6 mi) south
Myra, circa 327.5 km (203.5 mi) south-east
Ariassos, circa 296.1 km (184 mi) east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 285.1 km (177.1 mi) west
Abdera, circa 355.2 km (220.7 mi) north-west
Temple of Herakles, circa 355.8 km (221.1 mi) north-west
Chamaizi, circa 377.8 km (234.8 mi) south-west
Akait Höyügü, circa 355.8 km (221.1 mi) east
Karthaia, circa 288.1 km (179 mi) west
Mochlos, circa 380 km (236.1 mi) south-west
Olous, circa 378.7 km (235.3 mi) south-west
Phylakopi, circa 316.1 km (196.4 mi) south-west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 367 km (228 mi) north
Dorylaion, Eskisehir, circa 307.1 km (190.9 mi) north-east
Kremna, circa 299.6 km (186.2 mi) east
Petras, circa 372.5 km (231.5 mi) south-west
Pessinus, circa 372.8 km (231.7 mi) east
Gournia, circa 391.7 km (243.4 mi) south-west
Lato, circa 389.5 km (242 mi) south-west
Mallia, circa 384.2 km (238.8 mi) south-west
Chamaizi, circa 378.5 km (235.2 mi) south-west
Acanthos, circa 380.2 km (236.3 mi) north-west
Pseira, circa 381.5 km (237 mi) south-west
Rhamnous, circa 299.7 km (186.2 mi) west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 381.9 km (237.3 mi) east
Thorikos, circa 306.3 km (190.3 mi) west
Neapolis, Polychrono, circa 384.6 km (239 mi) north-west
Brauron, Vravrona, circa 306.8 km (190.6 mi) west
Tumulus at Marathon, circa 305 km (189.5 mi) west
Sounion, circa 311.1 km (193.3 mi) west
Azoria, circa 388.4 km (241.3 mi) south-west
Thassos, circa 356.4 km (221.4 mi) north-west
Attalia, Antalya, circa 330.1 km (205.1 mi) south-east
Kavousi, circa 389.1 km (241.8 mi) south-west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 408.7 km (254 mi) south-west
Karphi, Karfi, circa 392.7 km (244 mi) south-west
Katalimata, circa 392.8 km (244.1 mi) south-west
Amnissos, Eileithyia, circa 392.8 km (244.1 mi) south-west
Myrtos-Pyrgos, circa 409.4 km (254.4 mi) south-west
Vasiliki, circa 394 km (244.8 mi) south-west
Knossos, Kanusa, circa 398 km (247.3 mi) south-west
Adada, circa 321.6 km (199.9 mi) east
Çingilli Höyük, circa 323.5 km (201 mi) east
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 315 km (195.7 mi) west
Perga, Pamphylia, circa 337.6 km (209.8 mi) south-east
Adapazari, Sakarya, circa 368 km (228.6 mi) north-east
Phourni, Fourni, circa 403.2 km (250.6 mi) south-west
Iolkos, circa 403.6 km (250.8 mi) west
Troullos, Trullos, circa 403.8 km (250.9 mi) south-west
Archanes, circa 404.1 km (251.1 mi) south-west
Akrokorinthos, circa 404.5 km (251.4 mi) west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 404.4 km (251.3 mi) south-west
Pagasae, circa 405.7 km (252.1 mi) west
Vathypetro, circa 407 km (252.9 mi) south-west
Galatas, circa 406.3 km (252.5 mi) south-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 319.1 km (198.3 mi) west
Simi, circa 407.7 km (253.4 mi) south-west
Eretria, circa 319.5 km (198.5 mi) west
Arkalochori cave, circa 408.6 km (253.9 mi) south-west
Arolithos, circa 404.3 km (251.2 mi) south-west
Tylissos, circa 404.6 km (251.4 mi) south-west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 409.5 km (254.5 mi) west
Sklavokampos, circa 405.4 km (251.9 mi) south-west
Sesklo, circa 415 km (257.9 mi) west
Antioch Pisidia, circa 325.7 km (202.4 mi) east
Olympieion, circa 328.5 km (204.1 mi) west
Athinai, Athens, circa 329.3 km (204.6 mi) west
Pnyx, circa 329.7 km (204.8 mi) west
Kerameikos, circa 329.6 km (204.8 mi) west
Lefkandi, Xeropolis, circa 328.9 km (204.4 mi) west
Neapolis, circa 386.2 km (240 mi) north-west
Piraeus (Theater), circa 336.7 km (209.2 mi) west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 427.2 km (265.4 mi) south-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 337.5 km (209.7 mi) west
Kalyva, circa 402.4 km (250 mi) north-west
Pyramid at Hellenikon, circa 428.3 km (266.1 mi) west
Chalcis, Chalcida, circa 336.3 km (208.9 mi) west
Vrysinas peak sanctuary, circa 430.1 km (267.3 mi) south-west
Aulis, Avlida, circa 337.8 km (209.9 mi) west
Armeni, circa 431.4 km (268.1 mi) south-west
Gortyna, circa 430.5 km (267.5 mi) south-west
Koumasa, circa 435.1 km (270.4 mi) south-west
Aspendos, circa 363.6 km (225.9 mi) east
Eleusis, circa 344.2 km (213.9 mi) west
Phaistos, circa 437.8 km (272 mi) south-west
Beglik Tash, circa 439 km (272.8 mi) north
Aphaia, Afsias, circa 350.2 km (217.6 mi) west
Philippi, circa 399.8 km (248.5 mi) north-west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 438.1 km (272.2 mi) south-west
Kommos, circa 444 km (275.9 mi) south-west
Aegira, circa 444.2 km (276 mi) west
Pavlopetri, circa 444.9 km (276.4 mi) south-west
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 449.6 km (279.3 mi) east
Kommos, circa 444 km (275.9 mi) south-west
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 451.2 km (280.3 mi) north
St. Ivan Island, circa 452.6 km (281.2 mi) north
Aegina, Temple of Apollo, circa 359.7 km (223.5 mi) west
Kaloi Limenes, circa 449.7 km (279.5 mi) south-west
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 359 km (223.1 mi) west
Megara, circa 361.3 km (224.5 mi) west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 461.3 km (286.6 mi) north-west
Stageira, circa 399.6 km (248.3 mi) north-west
Side, circa 389.9 km (242.3 mi) east
Plataia, circa 365.3 km (227 mi) west
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 468.2 km (290.9 mi) north-east
Alika, Athineo, Athinaio, circa 469.8 km (291.9 mi) west
Amphipolis, circa 412.1 km (256 mi) north-west
Aegosthena, circa 369.9 km (229.9 mi) west
Eflatunpinar, circa 374 km (232.4 mi) east
Elyros, circa 472.9 km (293.9 mi) south-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 373.9 km (232.3 mi) west
Lissos, circa 477.2 km (296.5 mi) south-west
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 477.4 km (296.6 mi) north
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 478.3 km (297.2 mi) north-west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 478.3 km (297.2 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 478.5 km (297.3 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 478.5 km (297.4 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 478.6 km (297.4 mi) north-west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 479.2 km (297.8 mi) west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 478.7 km (297.5 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 478.9 km (297.5 mi) north-west
Odessos, Varna, circa 539.4 km (335.2 mi) north
Hypsous, Stemnitsa, circa 479.6 km (298 mi) west
Teuthis, circa 482.2 km (299.7 mi) west
Gortys, circa 483.3 km (300.3 mi) west
Seuthopolis, circa 505.9 km (314.3 mi) north-west
Franchthi Cave, circa 393.8 km (244.7 mi) west
Seuthopolis mound, circa 513.6 km (319.1 mi) north-west
Epidauros, circa 393.5 km (244.5 mi) west
Seuthopolis mound, circa 515.2 km (320.1 mi) north-west
Potidaia, Potidaea, circa 409.1 km (254.2 mi) north-west
Olynthos, circa 412.6 km (256.4 mi) north-west
Apollonia of Mygdonia, circa 423.8 km (263.3 mi) north-west
Roman Bath at Ancyra, Ankara, circa 497.1 km (308.9 mi) east
Ankyra, Ankuwaš?, Angora, Ankara, circa 497.8 km (309.3 mi) east
Kenchreai Peninsula, circa 393.8 km (244.7 mi) west
Isthmia, circa 393.5 km (244.5 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 394.1 km (244.9 mi) west
Buzovdrad megalithic formation, circa 499 km (310 mi) north-west
Aeges, circa 499.2 km (310.2 mi) west
Database ID 9307, created 19 May 2013, 14:24, Last changed 19 May 2013, 14:26