Pergamon overview
Other name(s) Asclepion
Region Aegean
Section Asia Minor
Latitude 39.11882418 N suggest info
Longitude 27.16527392 E
Status Accurate location
Main site Pergamon, Acropolis, circa 2.2 km (2380 yd) north-east
Nearest sites
within 500 km
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 32 km (19.9 mi) south
Kyme, Cyme, circa 44.6 km (27.7 mi) south-west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 54.3 km (33.7 mi) north
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 60.5 km (37.6 mi) south-east
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 72.8 km (45.2 mi) south
Mitylene, circa 51.9 km (32.3 mi) west
Smyrna, Izmir, circa 78.4 km (48.7 mi) south
Messon, Mesa, circa 74.6 km (46.4 mi) west
Thyatira, circa 62.5 km (38.8 mi) east
Karabel relief, circa 86.9 km (54 mi) south
Assos, circa 82.4 km (51.2 mi) north-west
Metropolis, circa 111.3 km (69.2 mi) south
Smintheum, circa 101.4 km (63 mi) west
Teos, circa 109.8 km (68.2 mi) south
Sardis, circa 103.2 km (64.1 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 103.4 km (64.2 mi) south-east
Erythrae, circa 101.2 km (62.9 mi) south-west
Claros, Colophon, circa 123.9 km (77 mi) south
Notion, circa 125.2 km (77.8 mi) south
Burial mound of Alyattes, circa 97.5 km (60.6 mi) south-east
Belevi Mausoleum, circa 125.6 km (78.1 mi) south
Alexandria Troas, circa 111.5 km (69.3 mi) north-west
Ophrynium, circa 123.4 km (76.7 mi) north-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 123.6 km (76.8 mi) north-west
Temple of Artemis, Artemision, circa 131.1 km (81.5 mi) south
Magnesia ad Maeandrum, circa 144.3 km (89.7 mi) south
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 131.6 km (81.8 mi) south
Ephesos Serapeum, circa 131.9 km (82 mi) south
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 122.5 km (76.1 mi) north-west
Lampsakos, circa 142.6 km (88.6 mi) north
Abydos, Abydus, circa 136 km (84.5 mi) north-west
Eresos, circa 106.2 km (66 mi) west
Achilleion, Achilleum, circa 124.1 km (77.1 mi) north-west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 138.7 km (86.2 mi) north-west
Sigeion, circa 128.4 km (79.8 mi) north-west
Pythagoreion, circa 160.1 km (99.5 mi) south
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 151.6 km (94.2 mi) south-east
Priene, circa 162.7 km (101.1 mi) south
Heraion of Samos, circa 162.7 km (101.1 mi) south
Miletos, Millawanda, circa 176.9 km (109.9 mi) south
Amyzon, circa 174.5 km (108.4 mi) south
Nysa, circa 159.8 km (99.3 mi) south-east
Philadelphia, Alaseir, circa 145.4 km (90.3 mi) south-east
Alinda, circa 183 km (113.7 mi) south-east
Didyma, Didim, circa 193 km (119.9 mi) south
Alabanda, circa 183.9 km (114.3 mi) south-east
Labraunda, circa 197.4 km (122.7 mi) south
Iasos, Alevi, circa 207.8 km (129.1 mi) south
Patmos, circa 208.3 km (129.4 mi) south
Mylasa, Pilaf Hill, circa 212.9 km (132.3 mi) south
Mylasa, circa 212.2 km (131.8 mi) south
Blaundos, circa 196.4 km (122 mi) east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 201 km (124.9 mi) north-west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 202.6 km (125.9 mi) north-east
Halikarnassos, Bodrum, circa 232.3 km (144.3 mi) south
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 215.6 km (134 mi) south-east
Aphrodisias, circa 207.5 km (128.9 mi) south-east
Tripolis, circa 196.1 km (121.9 mi) south-east
Samothrace, Palaeopoli, circa 207.7 km (129.1 mi) north-west
Mesembria, circa 227.7 km (141.5 mi) north-west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 271.1 km (168.4 mi) south
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 233.5 km (145.1 mi) north-west
Myrina, circa 198.8 km (123.5 mi) west
Hierapolis, circa 216.1 km (134.3 mi) south-east
Tabea, Tabai, circa 238.1 km (147.9 mi) south-east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 221.2 km (137.5 mi) south-east
Maroneia, Ismara, circa 240.6 km (149.5 mi) north-west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 278.1 km (172.8 mi) north
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 260.7 km (162 mi) north-east
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 262.1 km (162.9 mi) north-east
Colossae, circa 234.9 km (146 mi) south-east
Aizanoi, circa 210.9 km (131.1 mi) east
Delos, circa 253 km (157.2 mi) south-west
Abdera, circa 274.6 km (170.6 mi) north-west
Chalcedon, Kadiköy, circa 261.4 km (162.4 mi) north-east
Kaunos, Caunus, circa 285.2 km (177.2 mi) south-east
Temple of Herakles, circa 278.4 km (173 mi) north-west
Naxos, Temple of Apollo, circa 272.9 km (169.6 mi) south-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 276.5 km (171.8 mi) south-west
Arcesine, circa 283.4 km (176.1 mi) south-west
Gyroula, circa 277.6 km (172.5 mi) south-west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 275.5 km (171.2 mi) south-west
Syme, circa 284.6 km (176.9 mi) south
Kaunos tombs, Dalyan, circa 284.9 km (177 mi) south-east
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 286.1 km (177.8 mi) east
Kameiros, circa 316.4 km (196.6 mi) south
Ialysos, Trianta, circa 314.4 km (195.4 mi) south
Ramnous Temple of Artemis, circa 290.3 km (180.4 mi) west
Rhamnous Temple of Themis, circa 290.3 km (180.4 mi) west
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 290.6 km (180.6 mi) north
Beycesultan, circa 240.1 km (149.2 mi) east
Aghios Petros, circa 250.6 km (155.7 mi) south-west
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 295.1 km (183.3 mi) north-east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 296.4 km (184.2 mi) north-east
Seyitömer Höyügü, circa 237.6 km (147.7 mi) east
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 267.8 km (166.4 mi) north-east
Rhodos, circa 311.7 km (193.7 mi) south
Acanthos, circa 313.9 km (195.1 mi) west
Temple of Athena, circa 318.4 km (197.8 mi) south-west
Temple of Poseidon, circa 318.7 km (198 mi) south-west
Thassos, circa 278.9 km (173.3 mi) north-west
Perperikon, circa 322.6 km (200.5 mi) north-west
Kibyra, circa 298 km (185.2 mi) south-east
Karystos, circa 266.5 km (165.6 mi) west
Academy of Plato, circa 325.8 km (202.5 mi) west
Telmessos, circa 326.4 km (202.8 mi) south-east
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 325.8 km (202.4 mi) south-east
Neapolis, Polychrono, circa 327.2 km (203.3 mi) west
Kadyanda, circa 323 km (200.7 mi) south-east
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 329.9 km (205 mi) east
Thera, Thira, circa 340.4 km (211.5 mi) south-west
Thera, Thira, Santorini, circa 339.1 km (210.7 mi) south-west
Baglica Höyügü, circa 336.6 km (209.1 mi) east
Araxa, circa 327 km (203.2 mi) south-east
Akrotiri, circa 344.5 km (214.1 mi) south-west
Lindos, circa 346.3 km (215.2 mi) south
Pinara, circa 345.1 km (214.5 mi) south-east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 295.3 km (183.5 mi) south-west
Oinoanda, circa 331.1 km (205.7 mi) south-east
Sidyma, circa 350.1 km (217.5 mi) south-east
Oluklu Höyük, circa 276.6 km (171.9 mi) east
Karthaia, circa 301.5 km (187.4 mi) south-west
Tlos, circa 347.2 km (215.7 mi) south-east
Kalyva, circa 321.6 km (199.9 mi) north-west
Neapolis, circa 309.4 km (192.2 mi) north-west
Çukurhisar Höyügü, circa 282.1 km (175.3 mi) east
Beglik Tash, circa 358.6 km (222.8 mi) north
Pydnai, circa 359.1 km (223.1 mi) south-east
Rhamnous, circa 290.1 km (180.2 mi) west
Letoon, circa 361.9 km (224.9 mi) south-east
Xanthos, circa 360.8 km (224.2 mi) south-east
Iolkos, circa 362 km (225 mi) west
Pagasae, circa 365.5 km (227.1 mi) west
Keskin Höyügü, circa 289.3 km (179.7 mi) east
Patara, circa 369.8 km (229.8 mi) south-east
Tumulus at Marathon, circa 298.4 km (185.4 mi) west
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 370.2 km (230.1 mi) north
St. Ivan Island, circa 371.6 km (230.9 mi) north
Philippi, circa 323.1 km (200.8 mi) north-west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 372.8 km (231.6 mi) west
Brauron, Vravrona, circa 306.1 km (190.2 mi) west
Thorikos, circa 311.6 km (193.6 mi) south-west
Sesklo, circa 374.1 km (232.5 mi) west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 302.3 km (187.9 mi) west
Dorylaion, Eskisehir, circa 297.1 km (184.6 mi) east
Phylakopi, circa 351.4 km (218.4 mi) south-west
Sounion, circa 318.7 km (198 mi) south-west
Pessinus, circa 381.1 km (236.8 mi) east
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 303.1 km (188.3 mi) west
Eretria, circa 303.4 km (188.5 mi) west
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 361.6 km (224.7 mi) south-east
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 385.7 km (239.7 mi) east
Akanthos, Acanthus, Ierissos, Stagira-Akanthos, circa 315 km (195.7 mi) west
Özdemir Höyük, circa 356 km (221.2 mi) south-east
Akait Höyügü, circa 390.3 km (242.5 mi) east
Korba, Corba, circa 391.4 km (243.2 mi) south-east
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 393.3 km (244.4 mi) north-west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 393.4 km (244.4 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 393.5 km (244.5 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 393.6 km (244.6 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 393.6 km (244.6 mi) north-west
Lefkandi, Xeropolis, circa 312.1 km (193.9 mi) west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 393.8 km (244.7 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 393.9 km (244.7 mi) north-west
Midas, circa 306 km (190.2 mi) east
Adapazari, Sakarya, circa 332 km (206.3 mi) north-east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 395.5 km (245.8 mi) south-east
Phellos, circa 388 km (241.1 mi) south-east
Itanos, circa 436.1 km (271 mi) south
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 390.6 km (242.7 mi) south-east
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 396.5 km (246.4 mi) north
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 397.1 km (246.7 mi) west
Akrokorinthos, circa 397.8 km (247.2 mi) west
Apollonia, Kilincli, circa 398.3 km (247.5 mi) south-east
Sagalassos, circa 333.4 km (207.1 mi) south-east
Olympieion, circa 324.7 km (201.7 mi) west
Athinai, Athens, circa 325.2 km (202.1 mi) west
Kerameikos, circa 325.4 km (202.2 mi) west
Pnyx, circa 325.7 km (202.4 mi) west
Tüse, circa 390.2 km (242.5 mi) south-east
Aperlae, circa 401.7 km (249.6 mi) south-east
Roussolakkos, Palaikastro, circa 443.4 km (275.5 mi) south
Chalcis, Chalcida, circa 317.6 km (197.4 mi) west
Isinda, circa 395.8 km (245.9 mi) south-east
Stageira, circa 331 km (205.7 mi) north-west
Keçiçayiri Höyügü, circa 312.7 km (194.3 mi) east
Myra, theater, circa 403.3 km (250.6 mi) south-east
Aulis, Avlida, circa 320.2 km (199 mi) west
Seuthopolis, circa 419.2 km (260.5 mi) north-west
Limyra, circa 406.3 km (252.4 mi) south-east
Amphipolis, circa 340.2 km (211.4 mi) north-west
Piraeus, circa 333.1 km (207 mi) west
Piraeus (Theater), circa 333.2 km (207 mi) west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 333.6 km (207.3 mi) west
Arykanda, circa 385.4 km (239.5 mi) south-east
Odessos, Varna, circa 458.8 km (285.1 mi) north
Seuthopolis mound, circa 426.8 km (265.2 mi) north-west
Zakros, circa 454.2 km (282.2 mi) south
Buzovdrad megalithic formation, circa 412.2 km (256.1 mi) north-west
Chamaizi, circa 450.2 km (279.7 mi) south
Ariassos, circa 360.4 km (224 mi) south-east
Seuthopolis mound, circa 428.5 km (266.2 mi) north-west
Mochlos, circa 451.2 km (280.4 mi) south
Olous, circa 447.8 km (278.3 mi) south
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 417.2 km (259.3 mi) north-west
Seuthopolis mound, circa 417.3 km (259.3 mi) north-west
Eleusis, circa 337.2 km (209.5 mi) west
Andriake, circa 404.7 km (251.4 mi) south-east
Çingilli Höyük, circa 327.3 km (203.4 mi) east
Termessos, circa 374 km (232.4 mi) south-east
Seuthopolis mound, circa 422.1 km (262.3 mi) north-west
Kremna, circa 356.3 km (221.4 mi) south-east
Myra, circa 406.4 km (252.5 mi) south-east
Mallia, circa 450.4 km (279.9 mi) south-west
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 425.3 km (264.3 mi) north-west
Aphaia, Afsias, circa 350.8 km (218 mi) west
Lato, circa 458.1 km (284.7 mi) south
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 426.9 km (265.3 mi) north-west
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 427 km (265.3 mi) north-west
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 427.1 km (265.4 mi) north-west
Seuthopolis mound, Griffins, circa 427.1 km (265.4 mi) north-west
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 427.2 km (265.4 mi) north-west
Gournia, circa 462.1 km (287.1 mi) south
Pyramid at Hellenikon, circa 427.2 km (265.5 mi) west
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 427.6 km (265.7 mi) north-west
Aegira, circa 430.1 km (267.3 mi) west
Limyra, circa 406.4 km (252.5 mi) south-east
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 343.7 km (213.6 mi) west
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 434 km (269.7 mi) north-east
Rhodiopolis, circa 408.1 km (253.6 mi) south-east
Uyanik Höyük, circa 341.9 km (212.5 mi) east
Amnissos, Eileithyia, circa 455.5 km (283 mi) south-west
Apollonia of Mygdonia, circa 356.5 km (221.5 mi) west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 340.2 km (211.4 mi) west
Aegina, Temple of Apollo, circa 359.6 km (223.5 mi) west
Megara, circa 354.4 km (220.2 mi) west
Olynthos, circa 351.3 km (218.3 mi) west
Potidaia, Potidaea, circa 349.6 km (217.2 mi) west
Aeges, circa 440.4 km (273.6 mi) west
Knossos, Kanusa, circa 460.3 km (286 mi) south-west
Plataia, circa 352.2 km (218.8 mi) west
Mende, circa 356.8 km (221.7 mi) west
Nicopolis ad Istrum, circa 473.8 km (294.4 mi) north
Myrtos-Fournou Korifi, circa 477.6 km (296.8 mi) south
Petras, circa 445.9 km (277.1 mi) south
Myrtos-Pyrgos, circa 478.1 km (297.1 mi) south
Phourni, Fourni, circa 465.9 km (289.5 mi) south-west
Gla, circa 352.3 km (218.9 mi) west
Aegosthena, circa 358.6 km (222.8 mi) west
Attalia, Antalya, circa 397.1 km (246.7 mi) south-east
Arolithos, circa 465 km (288.9 mi) south-west
Vathypetro, circa 469.9 km (292 mi) south-west
Tylissos, circa 465.3 km (289.1 mi) south-west
Chimaera, circa 415.8 km (258.4 mi) south-east
Adada, circa 374.6 km (232.8 mi) east
Sklavokampos, circa 466.1 km (289.6 mi) south-west
Chamaizi, circa 450.9 km (280.2 mi) south
Pseira, circa 452.3 km (281 mi) south
Olympos, circa 419.7 km (260.8 mi) south-east
Phaselis, circa 414.4 km (257.5 mi) south-east
Antioch Pisidia, circa 360.7 km (224.1 mi) east
Karphi, Karfi, circa 459 km (285.2 mi) south-west
Azoria, circa 459.5 km (285.5 mi) south
Kavousi, circa 460.2 km (286 mi) south
Perga, Pamphylia, circa 402.3 km (250 mi) south-east
Zominthos, circa 475.3 km (295.3 mi) south-west
Katalimata, circa 463.7 km (288.1 mi) south
Vasiliki, circa 464.7 km (288.7 mi) south
Pavlopetri, circa 467 km (290.2 mi) south-west
Troullos, Trullos, circa 466.6 km (289.9 mi) south-west
Archanes, circa 466.8 km (290.1 mi) south-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 467 km (290.2 mi) south-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 470.1 km (292.1 mi) west
Orchomenos, Boeotia, circa 369.6 km (229.7 mi) west
Galatas, circa 470.4 km (292.3 mi) south-west
Aiane, circa 471.5 km (293 mi) west
Demetrias, circa 366.1 km (227.5 mi) west
Durankulak, circa 518.7 km (322.3 mi) north
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 409.9 km (254.7 mi) south-east
Arkalochori cave, circa 473.1 km (294 mi) south-west
Gortyna, circa 492 km (305.7 mi) south-west
Simi, circa 475.3 km (295.3 mi) south
Hypsous, Stemnitsa, circa 476.1 km (295.8 mi) west
Dimini, circa 368.9 km (229.2 mi) west
Selge, circa 404.9 km (251.6 mi) south-east
Teuthis, circa 477.7 km (296.8 mi) west
Isthmia, circa 386.8 km (240.3 mi) west
Gortys, circa 479.8 km (298.1 mi) west
Franchthi Cave, circa 399.4 km (248.2 mi) south-west
Epidauros, circa 394.7 km (245.3 mi) west
Kenchreai Peninsula, circa 388.3 km (241.2 mi) west
Kenchreai, Cenchreae, circa 388.1 km (241.1 mi) west
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 481.2 km (299 mi) west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 483.9 km (300.7 mi) south-west
Anchialos, Pyrasos, circa 374.8 km (232.9 mi) west
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 483.9 km (300.7 mi) north
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 498 km (309.5 mi) south-west
Tirizis, circa 484.7 km (301.2 mi) north
Chaeronea, circa 380.6 km (236.5 mi) west
Melta, circa 490.7 km (304.9 mi) north-west
Vrysinas peak sanctuary, circa 484.8 km (301.2 mi) south-west
Armeni, circa 485.6 km (301.7 mi) south-west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 379.4 km (235.8 mi) west
Kommos, circa 503.9 km (313.1 mi) south-west
Apsari Höyügü, circa 387.8 km (240.9 mi) east
Perachora, circa 393.9 km (244.7 mi) west
Korinthos, circa 396.6 km (246.4 mi) west
Aspendos, circa 426.3 km (264.9 mi) south-east
Kaloi Limenes, circa 510.6 km (317.3 mi) south-west
Othrys, circa 384.9 km (239.2 mi) west
Roman Bath at Ancyra, Ankara, circa 496.3 km (308.4 mi) east
Ankyra, Ankuwaš?, Angora, Ankara, circa 497.2 km (308.9 mi) east
Aptera, circa 486.5 km (302.3 mi) south-west
Koumasa, circa 497.9 km (309.4 mi) south-west
Phaistos, circa 498 km (309.5 mi) south-west
Database ID 309, created 18 May 2008, 14:16, Last changed 27 Oct 2012, 11:13