Pydnai overview
Region Aegean
Latitude 36.33338551 N suggest info
Longitude 29.23178572 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Letoon, circa 5.2 km (3.2 mi) east
Xanthos, circa 8.2 km (5.1 mi) east
Sidyma, circa 9.1 km (5.7 mi) north-west
Patara, circa 11 km (6.8 mi) south-east
Pinara, circa 17.8 km (11.1 mi) north
Tlos, circa 29.7 km (18.5 mi) north-east
Telmessos, circa 33.4 km (20.8 mi) north-west
Telmessos, Anastasiopolis, Makri, Fethiye, circa 33.9 km (21.1 mi) north-west
Habesos, Antiphellos, Kas, circa 39 km (24.3 mi) east
Phellos, circa 39.9 km (24.8 mi) east
Kadyanda, circa 42.6 km (26.5 mi) north
Isinda, circa 45.6 km (28.3 mi) east
Tüse, circa 47.2 km (29.3 mi) east
Araxa, circa 47.5 km (29.5 mi) north
Apollonia, Kilincli, circa 50.4 km (31.3 mi) east
Korba, Corba, circa 52.2 km (32.4 mi) east
Aperlae, circa 53 km (32.9 mi) east
Kyaneai, Cyaneae, Yavu, circa 53.4 km (33.2 mi) east
Oinoanda, circa 60.1 km (37.3 mi) north-east
Khoma, Choma, Beyler Höyük, Hacimusalar Höyügü, circa 64 km (39.8 mi) north-east
Andriake, circa 66 km (41 mi) east
Myra, theater, circa 68 km (42.3 mi) east
Myra, circa 71.1 km (44.2 mi) east
Arykanda, circa 76.7 km (47.7 mi) east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 77.1 km (47.9 mi) north-west
Kaunos, Caunus, circa 77.2 km (48 mi) north-west
Limyra, circa 84 km (52.2 mi) east
Limyra, circa 84.2 km (52.3 mi) east
Rhodos, circa 92.1 km (57.3 mi) west
Rhodiopolis, circa 92.8 km (57.6 mi) east
Kibyra, circa 94.8 km (58.9 mi) north
Özdemir Höyük, circa 95.1 km (59.1 mi) north-east
Ialysos, Trianta, circa 97.7 km (60.7 mi) west
Lindos, circa 106 km (65.9 mi) west
Chimaera, circa 110.2 km (68.4 mi) east
Olympos, circa 111.5 km (69.3 mi) east
Kameiros, circa 117.4 km (72.9 mi) west
Phaselis, circa 120 km (74.6 mi) east
Tabea, Tabai, circa 126.9 km (78.9 mi) north
Syme, circa 128 km (79.5 mi) west
Termessos, circa 131.5 km (81.7 mi) north-east
Attalia, Antalya, circa 145 km (90.1 mi) east
Ariassos, circa 145.1 km (90.2 mi) north-east
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 150.5 km (93.5 mi) north-west
Aphrodisias, circa 159.4 km (99 mi) north
Perga, Pamphylia, circa 160.3 km (99.6 mi) east
Colossae, circa 161.7 km (100.5 mi) north
Mylasa, circa 165.7 km (103 mi) north-west
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 167.5 km (104.1 mi) north
Mylasa, Pilaf Hill, circa 168.7 km (104.8 mi) north-west
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 170.5 km (106 mi) west
Sallawassi, Sillyon, Syllaeum, circa 173 km (107.5 mi) east
Labraunda, circa 174.2 km (108.3 mi) north-west
Hierapolis, circa 177.4 km (110.2 mi) north
Alabanda, circa 178.8 km (111.1 mi) north-west
Halikarnassos, Bodrum, circa 179.5 km (111.5 mi) west
Iasos, Alevi, circa 180.5 km (112.1 mi) north-west
Kremna, circa 183.1 km (113.8 mi) north-east
Alinda, circa 184.6 km (114.7 mi) north-west
Aspendos, circa 185.6 km (115.3 mi) east
Sagalassos, circa 188 km (116.8 mi) north-east
Tripolis, circa 191.3 km (118.9 mi) north
Selge, circa 195.5 km (121.5 mi) north-east
Amyzon, circa 195.9 km (121.7 mi) north-west
Side, circa 199 km (123.6 mi) east
Nysa, circa 199.4 km (123.9 mi) north-west
Adada, circa 208.2 km (129.4 mi) north-east
Lyrbe, Seleucia, circa 209.1 km (129.9 mi) east
Tralleis, Anthea, Euanthia, Antiochia, "Seleucia ad Maeandrum, Erynina, Aydin, circa 210.1 km (130.6 mi) north-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 210.9 km (131 mi) north-east
Didyma, Didim, circa 211.1 km (131.2 mi) north-west
Etenna, circa 211.1 km (131.2 mi) east
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 213.3 km (132.5 mi) north-east
Beycesultan, circa 217.9 km (135.4 mi) north
Miletos, Millawanda, circa 218.9 km (136 mi) north-west
Blaundos, circa 225 km (139.8 mi) north
Priene, circa 226.4 km (140.7 mi) north-west
Magnesia ad Maeandrum, circa 226.7 km (140.9 mi) north-west
Philadelphia, Alaseir, circa 232.8 km (144.7 mi) north
Belevi Mausoleum, circa 243.4 km (151.3 mi) north-west
Temple of Artemis, Artemision, circa 244.4 km (151.8 mi) north-west
Ephesos Serapeum, circa 245 km (152.2 mi) north-west
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 245.3 km (152.4 mi) north-west
Korakesion, Coracesium, Alanya, circa 248.1 km (154.1 mi) east
Pythagoreion, circa 253.9 km (157.8 mi) north-west
Heraion of Samos, circa 256 km (159.1 mi) north-west
Notion, circa 257.9 km (160.3 mi) north-west
Claros, Colophon, circa 259.2 km (161 mi) north-west
Sardis Temple of Artemis, circa 261.1 km (162.3 mi) north-west
Metropolis, circa 261.3 km (162.3 mi) north-west
Syedra, circa 261.4 km (162.4 mi) east
Sardis, circa 261.7 km (162.6 mi) north-west
Patmos, circa 262.4 km (163 mi) west
Seydisehir Höyük, circa 265.7 km (165.1 mi) north-east
Kanal Höyük, circa 268.1 km (166.6 mi) east
Iotape, circa 269.1 km (167.2 mi) east
Burial mound of Alyattes, circa 270.1 km (167.8 mi) north-west
Eflatunpinar, circa 272.9 km (169.6 mi) north-east
Bektemir Höyügü, circa 273.6 km (170 mi) north-east
Selinus, Cenotaph of Trajan, circa 273.7 km (170.1 mi) east
Karabel relief, circa 275.6 km (171.2 mi) north-west
Antioch Pisidia, circa 279.3 km (173.5 mi) north-east
Nephelis, circa 283.1 km (175.9 mi) east
Itanos, circa 292.9 km (182 mi) west
Direvli-Kalesi, circa 295 km (183.3 mi) east
Roussolakkos, Palaikastro, circa 295.2 km (183.4 mi) west
Smyrna, Izmir, circa 295.8 km (183.8 mi) north-west
Akait Höyügü, circa 297.6 km (184.9 mi) north-east
Teos, circa 298.2 km (185.3 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 298.8 km (185.7 mi) north-west
Magnesia ad Sipylum, Manisa, circa 299.5 km (186.1 mi) north-west
Uyanik Höyük, circa 299.7 km (186.2 mi) north-east
Zakros, circa 301.3 km (187.2 mi) south-west
Lystra, Klistra, circa 303.1 km (188.3 mi) north-east
Apsari Höyügü, circa 307 km (190.8 mi) north-east
Petras, circa 308.3 km (191.6 mi) west
Arcesine, circa 309.8 km (192.5 mi) west
Thyatira, circa 312.9 km (194.4 mi) north-west
Chamaizi, circa 317.6 km (197.3 mi) west
Chamaizi, circa 317.7 km (197.4 mi) west
Aizanoi, circa 320.7 km (199.3 mi) north
Anemourion, Anamur, circa 322.4 km (200.3 mi) east
Mochlos, circa 326 km (202.5 mi) west
Pseira, circa 329.6 km (204.8 mi) west
Karahöyük Konya, circa 329.8 km (205 mi) north-east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 330.9 km (205.6 mi) north-west
Azoria, circa 332.4 km (206.6 mi) west
Kavousi, circa 332.7 km (206.7 mi) west
Erythrae, circa 333.1 km (207 mi) north-west
Paphos, necropolis, circa 335.2 km (208.3 mi) south-east
Ikonion, Iconium, Konya, circa 335.9 km (208.7 mi) north-east
Thera, Thira, circa 336.2 km (208.9 mi) west
Paphos, circa 336.4 km (209 mi) south-east
Katalimata, circa 336.6 km (209.1 mi) west
Kyme, Cyme, circa 337.2 km (209.5 mi) north-west
Olous, circa 337.4 km (209.7 mi) west
Vasiliki, circa 338.7 km (210.5 mi) west
Gournia, circa 338.9 km (210.6 mi) west
Akrotiri, circa 342.9 km (213.1 mi) west
Thera, Thira, Santorini, circa 343.8 km (213.7 mi) west
Midas, circa 344.2 km (213.9 mi) north-east
Vouni, circa 345.2 km (214.5 mi) east
Lato, circa 347.3 km (215.8 mi) west
Gyroula, circa 347.6 km (216 mi) west
Naxos, Temple of Demeter, circa 347.9 km (216.2 mi) west
Abditol Höyük, circa 349 km (216.9 mi) east
Soloi, Soli, circa 349.2 km (217 mi) east
Çatalhöyük, circa 352 km (218.7 mi) east
Naxos, Temple of Dionysos, circa 353.1 km (219.4 mi) west
Baglica Höyügü, circa 354.5 km (220.3 mi) north-east
Imircik Höyüg, circa 354.5 km (220.3 mi) north-east
Naxos, Temple of Apollo, circa 354.6 km (220.4 mi) west
Mallia, circa 356.4 km (221.5 mi) west
Keçiçayiri Höyügü, circa 358.7 km (222.9 mi) north-east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 358.9 km (223 mi) west
Pergamon, Asclepion, circa 359.1 km (223.1 mi) north-west
Pergamon, Acropolis, circa 359.6 km (223.4 mi) north-west
Myrtos-Pyrgos, circa 360.5 km (224 mi) west
Karphi, Karfi, circa 361.3 km (224.5 mi) west
Seyitömer Höyügü, circa 365.3 km (227 mi) north
Simi, circa 365.7 km (227.2 mi) west
Binbirkilise, circa 370.9 km (230.5 mi) east
Alahan Manastiri, circa 371.4 km (230.8 mi) east
Delos, circa 372.1 km (231.2 mi) west
Çingilli Höyük, circa 373.6 km (232.1 mi) north-east
Kourion (West), Kuri, Episkopi, circa 377.1 km (234.3 mi) south-east
Claudiopolis, Ninica, Mut, circa 378 km (234.8 mi) east
Kourion (East), Kuri, Episkopi, circa 379 km (235.5 mi) south-east
Amnissos, Eileithyia, circa 379.6 km (235.9 mi) west
Arkalochori cave, circa 382 km (237.4 mi) west
Galatas, circa 382 km (237.4 mi) west
Knossos, Kanusa, circa 384.5 km (238.9 mi) west
Derbe, Kerti Hüyük, circa 384.5 km (238.9 mi) east
Kyrenia, circa 385.2 km (239.4 mi) east
Troullos, Trullos, circa 386.5 km (240.2 mi) west
Phourni, Fourni, circa 386.8 km (240.3 mi) west
Archanes, circa 387 km (240.5 mi) west
Kilise Tepe, circa 387.1 km (240.6 mi) east
Mitylene, circa 387.9 km (241 mi) north-west
Anemospilia, Iuktas, Youkhtas peak sanctuary, circa 388.2 km (241.2 mi) west
Vathypetro, circa 388.8 km (241.6 mi) west
Temesi, Tamassos, circa 390.3 km (242.5 mi) east
Pessinus, circa 392 km (243.6 mi) north-east
Leukosia, Nicosia, circa 394.5 km (245.1 mi) east
Arolithos, circa 396.6 km (246.4 mi) west
Tylissos, circa 396.7 km (246.5 mi) west
Amathus, circa 397.2 km (246.8 mi) south-east
Sklavokampos, circa 397.8 km (247.2 mi) west
Dorylaion, Eskisehir, circa 399.1 km (248 mi) north
Çukurhisar Höyügü, circa 400.4 km (248.8 mi) north
Keskin Höyügü, circa 405.1 km (251.7 mi) north
Idalion, Ediil, Dali, circa 405.9 km (252.2 mi) east
Oluklu Höyük, circa 406.1 km (252.4 mi) north
Messon, Mesa, circa 409.2 km (254.3 mi) north-west
Pinarkaya Höyügü, circa 409.6 km (254.5 mi) east
Koumasa, circa 409.6 km (254.5 mi) west
Zominthos, circa 410 km (254.7 mi) west
Adramyttion, Adramyttium, Edremit, circa 411.1 km (255.4 mi) north-west
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 411.2 km (255.5 mi) north-east
Ambar Höyük, Ambar Köyü, circa 411.4 km (255.6 mi) east
Gortyna, circa 411.9 km (255.9 mi) west
Seleukia, Silifke Kalesi, circa 419.4 km (260.6 mi) east
Diocaesarea, Orba, Ourba, Ourbanopolis, Oura, circa 420.6 km (261.3 mi) east
Çorca Höyügü, circa 422.3 km (262.4 mi) north-east
Phaistos, circa 423.6 km (263.2 mi) west
Phylakopi, circa 424.8 km (264 mi) west
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 425.2 km (264.2 mi) west
Eleutherna, Apollonia, circa 425.4 km (264.3 mi) west
Hala Sultan Teke, circa 426.7 km (265.1 mi) east
Kition, Citium, Larnaca, circa 427.3 km (265.5 mi) east
Eresos, circa 428.2 km (266.1 mi) north-west
Kaloi Limenes, circa 429.6 km (266.9 mi) west
Kommos, circa 429.7 km (267 mi) west
Kommos, circa 429.7 km (267 mi) west
Sybrita, Sukirita, Syvritos, circa 430.9 km (267.8 mi) west
Aghios Petros, circa 432.7 km (268.8 mi) west
Assos, circa 433.2 km (269.2 mi) north-west
Enkomi, Alasia, circa 438.2 km (272.3 mi) east
Silluwa, Salamis, Konstanteia, circa 440.3 km (273.6 mi) east
Gordion, Yassihüyük, circa 440.4 km (273.7 mi) north-east
Burial mound of Midas, circa 441.6 km (274.4 mi) north-east
Vrysinas peak sanctuary, circa 441.7 km (274.5 mi) west
Elauissa-sebaste, circa 442.5 km (275 mi) east
Kanytelleis, Canytelis, Kanlidivane, circa 443.1 km (275.3 mi) east
Armeni, circa 444.5 km (276.2 mi) west
Arsinoe, circa 445.8 km (277 mi) east
Smintheum, circa 448.8 km (278.9 mi) north-west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 450.7 km (280 mi) north
Ivriz, Aydinkent, circa 455.4 km (283 mi) east
Karthaia, circa 456.1 km (283.4 mi) west
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 457.1 km (284 mi) north
Gavur Kalesi, circa 459.9 km (285.8 mi) north-east
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 460.2 km (286 mi) west
Karystos, circa 465.3 km (289.2 mi) west
Alexandria Troas, circa 465.6 km (289.3 mi) north-west
Hupishna, Hubushnu, Kybistra, Karahüyük, circa 467.5 km (290.5 mi) east
Acemhöyük, Yesilova Kasabasi, circa 467.7 km (290.6 mi) north-east
Aptera, circa 468.5 km (291.1 mi) west
Soli, Pompeiopolis, circa 476.6 km (296.1 mi) east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 480.4 km (298.5 mi) north-west
Achilleion, Achilleum, circa 480.8 km (298.7 mi) north-west
Ophrynium, circa 482.2 km (299.6 mi) north-west
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 482.3 km (299.7 mi) north-west
Zephyrion, Hadrianopolis, Mersin, circa 482.5 km (299.8 mi) east
Temple of Athena, circa 484.9 km (301.3 mi) west
Temple of Poseidon, circa 485 km (301.4 mi) west
Sounion, circa 485.1 km (301.4 mi) west
Thorikos, circa 485.6 km (301.7 mi) west
Sigeion, circa 486.2 km (302.1 mi) north-west
Drepanum, Helenopolis, Hersek, circa 488.7 km (303.7 mi) north
Gücünkaya Höyük, circa 489.2 km (304 mi) north-east
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 491 km (305.1 mi) north
Zeyve Höyük, Porsuk-Ulukisla, circa 493.2 km (306.5 mi) east
Abydos, Abydus, circa 494.9 km (307.5 mi) north-west
Musular Höyük, circa 495 km (307.6 mi) east
Asikli Höyük, Kizilkaya, circa 495.3 km (307.8 mi) east
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 495.9 km (308.1 mi) north
Güvercinkayasi Höyügü, circa 496 km (308.2 mi) north-east
Brauron, Vravrona, circa 496.9 km (308.8 mi) west
Diktynnaion, circa 497.2 km (308.9 mi) west
Sestos, Sestiacos sinus, circa 497.6 km (309.2 mi) north-west
Lampsakos, circa 498.4 km (309.7 mi) north-west
Database ID 6537, created 5 Dec 2015, 22:33, Last changed 5 Dec 2015, 22:33