Achilleion overview
Other name(s) Achilleum
Region Aegean
Section Phyrgia
Latitude 39.91497558 N suggest info
Longitude 26.15161839 E
Status Imprecise
Nearest sites
within 500 km
Sigeion, circa 9.1 km (5.7 mi) north-east
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 8.8 km (5.5 mi) north-east
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 16.6 km (10.3 mi) north-east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 38.8 km (24.1 mi) north-east
Abydos, Abydus, circa 38.1 km (23.7 mi) north-east
Smintheum, circa 42.2 km (26.2 mi) south
Assos, circa 49.8 km (30.9 mi) south-east
Lampsakos, circa 66.5 km (41.3 mi) north-east
Eresos, circa 85.1 km (52.9 mi) south
Messon, Mesa, circa 81 km (50.3 mi) south
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 90.2 km (56 mi) north
Mitylene, circa 96.1 km (59.7 mi) south-east
Mesembria, circa 109.9 km (68.3 mi) north-west
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 114.1 km (70.9 mi) north-west
Maroneia, Ismara, circa 119.6 km (74.3 mi) north-west
Myrina, circa 92.7 km (57.6 mi) west
Pergamon, Asclepion, circa 124.1 km (77.1 mi) south-east
Pergamon, Acropolis, circa 124.1 km (77.1 mi) south-east
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 149.9 km (93.2 mi) south-east
Abdera, circa 150.6 km (93.6 mi) north-west
Temple of Herakles, circa 154.7 km (96.1 mi) north-west
Mikri Doxipara-Zoni, circa 178.4 km (110.9 mi) north
Thassos, circa 155.3 km (96.5 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 183.7 km (114.1 mi) south-east
Smyrna, Izmir, circa 187.6 km (116.6 mi) south-east
Teos, circa 200.8 km (124.8 mi) south
Acanthos, circa 199.6 km (124 mi) west
Thyatira, circa 182.4 km (113.3 mi) south-east
Kalyva, circa 197.8 km (122.9 mi) north-west
Neapolis, circa 185.8 km (115.5 mi) north-west
Metropolis, circa 223.2 km (138.7 mi) south-east
Neapolis, Polychrono, circa 223.7 km (139 mi) west
Sardis, circa 227.2 km (141.2 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 227.4 km (141.3 mi) south-east
Philippi, circa 199.6 km (124 mi) north-west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 237.5 km (147.6 mi) east
Heraion of Samos, circa 257.4 km (160 mi) south
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 242.1 km (150.5 mi) south-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 242.4 km (150.6 mi) south-east
Ephesos Serapeum, circa 242.5 km (150.7 mi) south-east
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 251.7 km (156.4 mi) north-east
Magnesia ad Maeandrum, circa 258.4 km (160.6 mi) south-east
Aghios Petros, circa 256.1 km (159.2 mi) south-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 263.2 km (163.5 mi) south-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 263.2 km (163.5 mi) south-west
Miletos, Millawanda, circa 282.5 km (175.6 mi) south-east
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 268.4 km (166.8 mi) east
Karystos, circa 256.6 km (159.4 mi) south-west
Delos, circa 290 km (180.2 mi) south
Stageira, circa 213.7 km (132.8 mi) west
Amphipolis, circa 219.7 km (136.5 mi) west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 274.3 km (170.4 mi) north-west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 274.4 km (170.5 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 274.6 km (170.6 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 274.6 km (170.6 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 274.7 km (170.7 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 274.8 km (170.7 mi) north-west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 275 km (170.9 mi) north-west
Iolkos, circa 278.8 km (173.3 mi) west
Didyma, Didim, circa 297.2 km (184.7 mi) south-east
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 283 km (175.8 mi) west
Pagasae, circa 284 km (176.5 mi) west
Seuthopolis, circa 308.6 km (191.8 mi) north
Sesklo, circa 291.1 km (180.9 mi) west
Rhamnous, circa 262.7 km (163.2 mi) south-west
Seuthopolis mound, circa 317.1 km (197 mi) north
Naxos, Temple of Apollo, circa 319.2 km (198.3 mi) south
Seuthopolis mound, circa 318.3 km (197.8 mi) north
Alos, Halos, Chorostasi, circa 295.8 km (183.8 mi) west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 322.6 km (200.4 mi) south
Beglik Tash, circa 298.9 km (185.7 mi) north-east
Naxos, Temple of Demeter, circa 325.7 km (202.4 mi) south
Gyroula, circa 327 km (203.2 mi) south
Academy of Plato, circa 300.7 km (186.8 mi) south-west
Tumulus at Marathon, circa 274.2 km (170.4 mi) south-west
Buzovdrad megalithic formation, circa 302.3 km (187.8 mi) north
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 264.3 km (164.2 mi) south-west
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 303.6 km (188.7 mi) north-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 295.6 km (183.7 mi) south-west
Eretria, circa 264.4 km (164.3 mi) south-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 268.6 km (166.9 mi) south-west
Apollonia of Mygdonia, circa 240 km (149.2 mi) west
Philadelphia, Alaseir, circa 268.4 km (166.8 mi) south-east
Seuthopolis mound, circa 307.4 km (191 mi) north
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 307.5 km (191.1 mi) north-east
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 307.9 km (191.3 mi) north
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 308.2 km (191.5 mi) east
St. Ivan Island, circa 308.6 km (191.8 mi) north-east
Karthaia, circa 305.5 km (189.8 mi) south-west
Temple of Athena, circa 311.7 km (193.7 mi) south-west
Temple of Poseidon, circa 312.1 km (193.9 mi) south-west
Brauron, Vravrona, circa 289.4 km (179.8 mi) south-west
Seuthopolis mound, circa 312.9 km (194.5 mi) north
Olynthos, circa 241.7 km (150.2 mi) west
Lefkandi, Xeropolis, circa 270.8 km (168.3 mi) south-west
Potidaia, Potidaea, circa 242.3 km (150.6 mi) west
Blaundos, circa 315.4 km (196 mi) south-east
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 315.7 km (196.2 mi) north
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 317.1 km (197.1 mi) north
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 317.5 km (197.3 mi) north
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 317.5 km (197.3 mi) north
Seuthopolis mound, Griffins, circa 317.5 km (197.3 mi) north
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 317.6 km (197.4 mi) north
Halikarnassos, Bodrum, circa 338.3 km (210.2 mi) south-east
Chalcis, Chalcida, circa 272.9 km (169.6 mi) south-west
Thorikos, circa 302.7 km (188.1 mi) south-west
Aulis, Avlida, circa 276.7 km (172 mi) south-west
Sounion, circa 312 km (193.9 mi) south-west
Aeges, circa 331.2 km (205.8 mi) west
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 331.6 km (206.1 mi) east
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 332.4 km (206.5 mi) east
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 332.4 km (206.5 mi) north-east
Olympieion, circa 300.9 km (187 mi) south-west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 333.7 km (207.3 mi) south-east
Athinai, Athens, circa 301 km (187.1 mi) south-west
Kerameikos, circa 301 km (187.1 mi) south-west
Pnyx, circa 301.6 km (187.4 mi) south-west
Chalcedon, Kadiköy, circa 271.1 km (168.4 mi) east
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 270.4 km (168 mi) west
Piraeus (Theater), circa 308.8 km (191.9 mi) south-west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 308.7 km (191.8 mi) south-west
Eleusis, circa 307.2 km (190.9 mi) south-west
Arcesine, circa 347.2 km (215.8 mi) south
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 374.5 km (232.7 mi) south
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 301 km (187 mi) south-west
Thera, Thira, Santorini, circa 395.3 km (245.6 mi) south
Akrokorinthos, circa 362.2 km (225.1 mi) south-west
Plataia, circa 311.7 km (193.7 mi) south-west
Demetrias, circa 283.6 km (176.2 mi) west
Aphaia, Afsias, circa 330.4 km (205.3 mi) south-west
Akrotiri, circa 401.6 km (249.5 mi) south
Phylakopi, circa 379.6 km (235.9 mi) south-west
Dimini, circa 285.7 km (177.5 mi) west
Megara, circa 322.7 km (200.5 mi) south-west
Aiane, circa 368.9 km (229.2 mi) west
Aegosthena, circa 320 km (198.8 mi) south-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 337.3 km (209.6 mi) south-west
Odessos, Varna, circa 393 km (244.2 mi) north-east
Aegira, circa 381.7 km (237.2 mi) south-west
Palatianon, Palatiano, circa 306.7 km (190.6 mi) west
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 298.8 km (185.6 mi) west
Hierapolis, circa 339.3 km (210.8 mi) south-east
Tabea, Tabai, circa 361.8 km (224.8 mi) south-east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 344.8 km (214.3 mi) south-east
Othrys, circa 311.9 km (193.8 mi) west
Chaeronea, circa 325.7 km (202.4 mi) south-west
Syme, circa 395.5 km (245.7 mi) south-east
Pyramid at Hellenikon, circa 397.5 km (247 mi) south-west
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 403.3 km (250.6 mi) south-east
Colossae, circa 358.3 km (222.7 mi) south-east
Kaunos tombs, Dalyan, circa 405.2 km (251.8 mi) south-east
Isthmia, circa 352.2 km (218.8 mi) south-west
Kenchreai, Cenchreae, circa 354.5 km (220.2 mi) south-west
Kenchreai Peninsula, circa 355.2 km (220.7 mi) south-west
Dion, circa 312.7 km (194.3 mi) west
Ialysos, Trianta, circa 428 km (265.9 mi) south-east
Pella, circa 321.7 km (199.9 mi) west
Perachora, circa 353.9 km (219.9 mi) south-west
Epidauros, circa 370.9 km (230.5 mi) south-west
Larissa, circa 320.8 km (199.3 mi) west
Korinthos, circa 360.7 km (224.1 mi) south-west
Franchthi Cave, circa 381.4 km (237 mi) south-west
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 422.7 km (262.6 mi) north-east
Olympos, circa 324.5 km (201.6 mi) west
Rhodos, circa 426.2 km (264.9 mi) south-east
Beycesultan, circa 357.5 km (222.2 mi) south-east
Tirizis, circa 429.3 km (266.7 mi) north-east
Sicyon, circa 366.8 km (227.9 mi) south-west
Baglica Höyügü, circa 429.5 km (266.9 mi) east
Vergina, circa 331.2 km (205.8 mi) west
Delphi, circa 352.6 km (219.1 mi) west
Dendra, circa 382.3 km (237.5 mi) south-west
Asini, circa 387.7 km (240.9 mi) south-west
Mukênai, Mycenae, circa 381.3 km (236.9 mi) south-west
Kokino, circa 438.1 km (272.2 mi) north-west
Stratos, circa 438.2 km (272.3 mi) west
Nemea, circa 378.9 km (235.4 mi) south-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 439.5 km (273.1 mi) south-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 439.8 km (273.3 mi) south-west
Teuthis, circa 439.9 km (273.3 mi) south-west
Tiryns, circa 388.2 km (241.2 mi) south-west
Berea, Veroia, circa 341.9 km (212.5 mi) west
Gortys, circa 443.4 km (275.5 mi) south-west
Argos, circa 390.9 km (242.9 mi) south-west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 447 km (277.7 mi) south-east
Telmessos, circa 448.5 km (278.7 mi) south-east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 452.5 km (281.1 mi) south-west
Babovo, circa 452.5 km (281.2 mi) north
Durankulak, circa 461.7 km (286.9 mi) north-east
Kieriou, circa 354.5 km (220.3 mi) west
Lindos, circa 457.7 km (284.4 mi) south-east
Çukurhisar Höyügü, circa 355.9 km (221.1 mi) east
Edessa, circa 360.5 km (224 mi) west
Itanos, circa 517.3 km (321.4 mi) south
Pisa, circa 464.7 km (288.8 mi) south-west
Aedava, circa 465 km (288.9 mi) north-west
Pavlopetri, circa 467.9 km (290.8 mi) south-west
Olous, circa 519.3 km (322.7 mi) south
Mallia, circa 517.2 km (321.4 mi) south
Pessinus, circa 469.5 km (291.7 mi) east
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 469.8 km (291.9 mi) east
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 470 km (292.1 mi) east
Roussolakkos, Palaikastro, circa 524.9 km (326.2 mi) south
Amnissos, Eileithyia, circa 516.4 km (320.9 mi) south
Mochlos, circa 526.2 km (326.9 mi) south
Chamaizi, circa 527.1 km (327.6 mi) south
Samiko, Samicum, circa 475.4 km (295.4 mi) south-west
Knossos, Kanusa, circa 520.7 km (323.6 mi) south
Nikopolis wall, circa 476 km (295.8 mi) west
Lato, circa 528.5 km (328.4 mi) south
Callatis, Pangalia, Panglicara, Tomisovara, Mangalia, circa 477.5 km (296.7 mi) north-east
Mantineia, Antigoneia, circa 414 km (257.2 mi) south-west
Arolithos, circa 522.6 km (324.7 mi) south
Tylissos, circa 522.9 km (324.9 mi) south
Helike, Eliki, circa 395.5 km (245.8 mi) south-west
Pydnai, circa 480.8 km (298.7 mi) south-east
Adapazari, Sakarya, circa 372.8 km (231.7 mi) east
Sklavokampos, circa 523.5 km (325.3 mi) south
Zakros, circa 535.7 km (332.9 mi) south
Orchomenos, Arcadia, circa 412 km (256 mi) south-west
Phourni, Fourni, circa 526.6 km (327.2 mi) south
Gournia, circa 535.3 km (332.6 mi) south
Tegea, circa 423.8 km (263.3 mi) south-west
Vathypetro, circa 530.6 km (329.7 mi) south
Dorylaion, Eskisehir, circa 373.2 km (231.9 mi) east
Tropaeum Traiani, circa 487.5 km (302.9 mi) north-east
Myrtos-Fournou Korifi, circa 547.9 km (340.4 mi) south
Myrtos-Pyrgos, circa 548 km (340.5 mi) south
Akait Höyügü, circa 498.5 km (309.7 mi) east
Database ID 6988, created 7 Apr 2012, 18:27, Last changed 25 Dec 2013, 14:31