Alexandria Troas overview
Region Aegean
Latitude 39.75154467 N suggest info
Longitude 26.15866553 E
Status Accurate location
Nearest sites
within 500 km
Ilios, Wilusa, Ilion, Troas, Troy, circa 23.9 km (14.8 mi) north
Smintheum, circa 24.2 km (15 mi) south
Sigeion, circa 26.9 km (16.7 mi) north
Rhoiteion, Rhoeteum, circa 31.2 km (19.4 mi) north-east
Assos, circa 32.8 km (20.4 mi) south-east
Abydos, Abydus, circa 53.7 km (33.4 mi) north-east
Sestos, Sestiacos sinus, circa 54.9 km (34.1 mi) north-east
Messon, Mesa, circa 63 km (39.1 mi) south
Eresos, circa 67.6 km (42 mi) south
Mitylene, circa 79.2 km (49.2 mi) south-east
Lampsakos, circa 80.3 km (49.9 mi) north-east
Ainos, Aenus, Poltyobria, Enez, circa 108.3 km (67.3 mi) north
Mesembria, circa 127.4 km (79.2 mi) north
Myrina, circa 94.3 km (58.6 mi) west
Alexandroupolis, Mesimvria, circa 131.3 km (81.6 mi) north-west
Pergamon, Asclepion, circa 111.5 km (69.3 mi) south-east
Pergamon, Acropolis, circa 111.8 km (69.4 mi) south-east
Maroneia, Ismara, circa 136.3 km (84.7 mi) north-west
Aigai, Aigaiai, Aegae, Aegaeae, Nemrutkale, Nemrut Kalesi, circa 135.4 km (84.2 mi) south-east
Abdera, circa 165.1 km (102.6 mi) north-west
Temple of Herakles, circa 167.1 km (103.9 mi) north-west
Smyrna, Tepekule, Bayrakli, circa 167.7 km (104.2 mi) south-east
Teos, circa 183.2 km (113.9 mi) south
Smyrna, Izmir, circa 171.4 km (106.5 mi) south-east
Mikri Doxipara-Zoni, circa 196.5 km (122.1 mi) north
Thassos, circa 167.7 km (104.2 mi) north-west
Thyatira, circa 171.6 km (106.7 mi) south-east
Acanthos, circa 206 km (128 mi) west
Metropolis, circa 207 km (128.6 mi) south-east
Sardis, circa 214.6 km (133.3 mi) south-east
Sardis Temple of Artemis, circa 214.7 km (133.4 mi) south-east
Heraion of Samos, circa 239.7 km (149 mi) south
Ephesos, Ephesus, Selçuk, circa 225.6 km (140.2 mi) south-east
Temple of Artemis, Artemision, circa 225.9 km (140.4 mi) south-east
Ephesos Serapeum, circa 225.9 km (140.4 mi) south-east
Neapolis, Polychrono, circa 226.2 km (140.6 mi) west
Neapolis, circa 198 km (123.1 mi) north-west
Kalyva, circa 212.4 km (132 mi) north-west
Apameia, Apamea Myrlea, circa 241.8 km (150.3 mi) east
Magnesia ad Maeandrum, circa 242.2 km (150.5 mi) south-east
Aghios Petros, circa 240.6 km (149.5 mi) south-west
Philippi, circa 211.8 km (131.6 mi) north-west
Ramnous Temple of Artemis, circa 251.1 km (156 mi) south-west
Rhamnous Temple of Themis, circa 251.1 km (156 mi) south-west
Miletos, Millawanda, circa 265.4 km (164.9 mi) south-east
Delos, circa 272.7 km (169.5 mi) south
Karystos, circa 242.5 km (150.7 mi) south-west
Didyma, Didim, circa 279.9 km (173.9 mi) south-east
Salmydessos, Medea, Midye, Kiyiköy, circa 265.5 km (165 mi) north-east
Iolkos, circa 276.4 km (171.7 mi) west
Stageira, circa 221.5 km (137.6 mi) west
Byzantion, Lygos, Byzantium, Constantinople, Istanbul, circa 276.8 km (172 mi) north-east
Naxos, Temple of Apollo, circa 301.6 km (187.4 mi) south
Amphipolis, circa 229.3 km (142.5 mi) north-west
Pagasae, circa 281.2 km (174.7 mi) west
Naxos, Temple of Dionysos, circa 305 km (189.5 mi) south
Rhamnous, circa 250.6 km (155.7 mi) south-west
Naxos, Temple of Demeter, circa 308.1 km (191.4 mi) south
Gyroula, circa 309.3 km (192.2 mi) south
Sesklo, circa 288.7 km (179.4 mi) west
Academy of Plato, circa 288.7 km (179.4 mi) south-west
Thessalonica, Salonika, Salonica, Thessaloniki, circa 289.5 km (179.9 mi) west
Dzhendem Tepe, Plovdiv, circa 291 km (180.8 mi) north-west
Dzhambas Tepe, Plovdiv, circa 291.2 km (181 mi) north-west
Sahat Tepe, Plovdiv, circa 291.4 km (181.1 mi) north-west
Philippopolis, Pulpudeva, Trimontium, Eumolpias, P'ldin, Pl'pdiv, Ploudin, Filibe, Plovdiv, circa 291.5 km (181.1 mi) north-west
Taksim Tepe, Plovdiv, circa 291.5 km (181.1 mi) north-west
Bunardzhik, Plovdiv, circa 291.6 km (181.2 mi) north-west
Alos, Halos, Chorostasi, circa 292.1 km (181.5 mi) west
Nebet Tepe, Plovdiv, circa 291.8 km (181.3 mi) north-west
Aghia Eirene, Agia Irini, circa 280.9 km (174.5 mi) south-west
Tumulus at Marathon, circa 261.8 km (162.7 mi) south-west
Amphiaraion, Amfiaraio, circa 257.4 km (160 mi) south-west
Eretria, Temple of Apollo Daphnephoros, circa 253.7 km (157.7 mi) south-west
Eretria, circa 253.8 km (157.7 mi) south-west
Philadelphia, Alaseir, circa 256.7 km (159.5 mi) south-east
Temple of Athena, circa 297.8 km (185 mi) south-west
Temple of Poseidon, circa 298.1 km (185.2 mi) south-west
Karthaia, circa 290.5 km (180.5 mi) south-west
Seuthopolis, circa 326.5 km (202.9 mi) north
Brauron, Vravrona, circa 276.3 km (171.7 mi) south-west
Halikarnassos, Bodrum, circa 321 km (199.4 mi) south-east
Blaundos, circa 305.6 km (189.9 mi) south-east
Lefkandi, Xeropolis, circa 260.7 km (162 mi) south-west
Seuthopolis mound, circa 335 km (208.2 mi) north
Thorikos, circa 288.9 km (179.5 mi) south-west
Apollonia of Mygdonia, circa 247.5 km (153.8 mi) west
Seuthopolis mound, circa 336.2 km (208.9 mi) north
Angkore, Antigoneia, Helicori, Nikaia, Nicaea, Iznik, circa 311.9 km (193.8 mi) east
Chalcis, Chalcida, circa 263.3 km (163.6 mi) south-west
Beglik Tash, circa 315 km (195.7 mi) north-east
Paroikopolis, Parthikopolis, Paroecopolis, Sandansk, circa 315.6 km (196.1 mi) north-west
Aulis, Avlida, circa 267 km (165.9 mi) south-west
Olynthos, circa 246.4 km (153.1 mi) west
Idrias, Chrysaoris, Stratonikeia, Hadrianopolis, circa 317.8 km (197.5 mi) south-east
Potidaia, Potidaea, circa 246.2 km (153 mi) west
Sounion, circa 298.1 km (185.2 mi) south-west
Buzovdrad megalithic formation, circa 320.2 km (199 mi) north
Apollonia Pontica, Sozopol, circa 323.9 km (201.2 mi) north-east
Olympieion, circa 288.7 km (179.4 mi) south-west
Athinai, Athens, circa 288.9 km (179.5 mi) south-west
Kerameikos, circa 289 km (179.5 mi) south-west
St. Ivan Island, circa 325.1 km (202 mi) north-east
Pnyx, circa 289.4 km (179.8 mi) south-west
Seuthopolis mound, circa 325.3 km (202.2 mi) north
Seuthopolis mound, Kazanlak, circa 325.9 km (202.5 mi) north
Arcesine, circa 329.2 km (204.5 mi) south
Seuthopolis mound, circa 330.9 km (205.6 mi) north
Knidos, Cnidus, Tekir, circa 357 km (221.8 mi) south
Seuthopolis mound, Ostrusha, circa 333.6 km (207.3 mi) north
Piraeus (Theater), circa 296.8 km (184.4 mi) south-west
Artemision, Artemisium, Artemisio, circa 265 km (164.7 mi) west
Piraeus (Eetioneia Gate), circa 296.8 km (184.4 mi) south-west
Seuthopolis mound, Kosmatka, Shipka, circa 335 km (208.2 mi) north
Seuthopolis mound, Golyama Arsenalka, circa 335.4 km (208.4 mi) north
Seuthopolis mound, Helvetia, circa 335.4 km (208.4 mi) north
Seuthopolis mound, Griffins, circa 335.4 km (208.4 mi) north
Seuthopolis mound, Shushmanets, circa 335.6 km (208.5 mi) north
Aeges, circa 336 km (208.8 mi) west
Nicomedia, Astakos, Izmit, circa 337 km (209.4 mi) east
Astakos, Astacus, Dragamesti, circa 337.5 km (209.7 mi) east
Eleusis, circa 295.9 km (183.9 mi) south-west
Chalcedon, Kadiköy, circa 279.3 km (173.5 mi) north-east
Thera, Thira, Santorini, circa 377.5 km (234.6 mi) south
Thebai, Cadmeia, Thebes, circa 291.3 km (181 mi) south-west
Melsambria, Mesembria, Nesebar, circa 349 km (216.9 mi) north-east
Akrotiri, circa 383.8 km (238.5 mi) south
Akrokorinthos, circa 352 km (218.7 mi) south-west
Phylakopi, circa 363.1 km (225.6 mi) south-west
Aphaia, Afsias, circa 318 km (197.6 mi) south-west
Plataia, circa 301.8 km (187.5 mi) south-west
Megara, circa 311.7 km (193.7 mi) south-west
Demetrias, circa 281 km (174.6 mi) west
Aegosthena, circa 309.9 km (192.5 mi) south-west
Aegina, Temple of Apollo, circa 325.2 km (202.1 mi) south-west
Dimini, circa 283.3 km (176 mi) west
Aiane, circa 371.8 km (231 mi) west
Aegira, circa 373.4 km (232 mi) south-west
Hierapolis, circa 327.5 km (203.5 mi) south-east
Tabea, Tabai, circa 347.9 km (216.2 mi) south-east
Syme, circa 378.5 km (235.2 mi) south-east
Laodicea, Rhoas, Diospolis, Denizli, circa 332.7 km (206.7 mi) south-east
Thebai Phthiotides, Fthiotic Thebes, circa 295.9 km (183.8 mi) west
Pyramid at Hellenikon, circa 386.7 km (240.3 mi) south-west
Palatianon, Palatiano, circa 316 km (196.4 mi) north-west
Kaunos tombs, Dalyan, circa 389.8 km (242.2 mi) south-east
Chaeronea, circa 318.1 km (197.7 mi) west
Othrys, circa 307.5 km (191.1 mi) west
Odessos, Varna, circa 409.9 km (254.7 mi) north-east
Apameia, Apamea Cibotus, Apamea ad Maeandrum, circa 394.2 km (245 mi) south-east
Colossae, circa 346.4 km (215.2 mi) south-east
Isthmia, circa 341.8 km (212.4 mi) south-west
Ialysos, Trianta, circa 411.3 km (255.6 mi) south-east
Kenchreai, Cenchreae, circa 343.9 km (213.7 mi) south-west
Kenchreai Peninsula, circa 344.6 km (214.1 mi) south-west
Epidauros, circa 359.2 km (223.2 mi) south-west
Perachora, circa 344.2 km (213.9 mi) south-west
Rhodos, circa 409.7 km (254.6 mi) south-east
Dion, circa 315.8 km (196.3 mi) west
Korinthos, circa 350.5 km (217.8 mi) south-west
Franchthi Cave, circa 369.1 km (229.4 mi) south-west
Larissa, circa 320.5 km (199.2 mi) west
Pella, circa 328.4 km (204 mi) west
Beycesultan, circa 348.3 km (216.4 mi) south-east
Sicyon, circa 357.2 km (222 mi) south-west
Olympos, circa 327 km (203.2 mi) west
Baglica Höyügü, circa 426.3 km (264.9 mi) east
Delphi, circa 345.6 km (214.8 mi) west
Dendra, circa 371.3 km (230.7 mi) south-west
Asini, circa 376.3 km (233.8 mi) south-west
Alika, Athineo, Athinaio, circa 429 km (266.6 mi) south-west
Hypsous, Stemnitsa, circa 430 km (267.2 mi) south-west
Teuthis, circa 430.3 km (267.4 mi) south-west
Mukênai, Mycenae, circa 370.8 km (230.4 mi) south-west
Nemea, circa 368.7 km (229.1 mi) south-west
Tiryns, circa 377.1 km (234.3 mi) south-west
Vergina, circa 336 km (208.8 mi) west
Telmessos, circa 433.6 km (269.4 mi) south-east
Stratos, circa 433.9 km (269.6 mi) west
Gortys, circa 433.6 km (269.4 mi) south-west
Seleucia Sidera, Claudioseleucia, Selef, circa 438 km (272.2 mi) south-east
Argos, circa 380.1 km (236.2 mi) south-west
Krounoi, Dionysopolis, Balchik, circa 439.3 km (272.9 mi) north-east
Lindos, circa 440.7 km (273.9 mi) south-east
Mpoura, Boura, Phalaisiai, Falaisia, circa 441.8 km (274.5 mi) south-west
Tirizis, circa 445.4 km (276.8 mi) north-east
Berea, Veroia, circa 347 km (215.6 mi) west
Itanos, circa 499.1 km (310.1 mi) south
Kokino, circa 449.9 km (279.6 mi) north-west
Olous, circa 501.3 km (311.5 mi) south
Mallia, circa 499.2 km (310.2 mi) south
Pavlopetri, circa 454 km (282.1 mi) south-west
Roussolakkos, Palaikastro, circa 506.8 km (314.9 mi) south
Amnissos, Eileithyia, circa 498.6 km (309.8 mi) south
Pisa, circa 456 km (283.3 mi) south-west
Kieriou, circa 352.8 km (219.2 mi) west
Mochlos, circa 508 km (315.7 mi) south
Chamaizi, circa 509 km (316.3 mi) south
Knossos, Kanusa, circa 502.9 km (312.5 mi) south
Lato, circa 510.5 km (317.2 mi) south
Çukurhisar Höyügü, circa 355.7 km (221 mi) east
Arolithos, circa 504.9 km (313.7 mi) south
Tylissos, circa 505.2 km (313.9 mi) south
Zakros, circa 517.5 km (321.6 mi) south
Sklavokampos, circa 505.8 km (314.3 mi) south
Pydnai, circa 465.6 km (289.3 mi) south-east
Phourni, Fourni, circa 508.8 km (316.1 mi) south
Gournia, circa 517.2 km (321.4 mi) south
Samiko, Samicum, circa 466.4 km (289.8 mi) south-west
Pessinus, circa 467.3 km (290.4 mi) east
Edessa, circa 366.8 km (227.9 mi) west
Durankulak, circa 478.1 km (297.1 mi) north-east
Colonia Iulia Augusta Felix, Germa, Babadat, circa 468.4 km (291 mi) east
Vathypetro, circa 512.8 km (318.6 mi) south
Babovo, circa 470.7 km (292.5 mi) north
Mantineia, Antigoneia, circa 403.8 km (250.9 mi) south-west
Nikopolis wall, circa 473.7 km (294.3 mi) west
Orchomenos, Arcadia, circa 402.3 km (250 mi) south-west
Helike, Eliki, circa 388.1 km (241.2 mi) west
Herakleia Pontike, Heraclea Pontica, circa 476.2 km (295.9 mi) east
Tegea, circa 413.1 km (256.7 mi) south-west
Myrtos-Fournou Korifi, circa 529.8 km (329.2 mi) south
Myrtos-Pyrgos, circa 530 km (329.3 mi) south
Aedava, circa 482 km (299.5 mi) north-west
Adapazari, Sakarya, circa 377.8 km (234.7 mi) east
Dorylaion, Eskisehir, circa 372.7 km (231.6 mi) east
Gortyna, circa 532.2 km (330.7 mi) south
Akait Höyügü, circa 492.1 km (305.8 mi) east
Therapni, circa 439.6 km (273.2 mi) south-west
Callatis, Pangalia, Panglicara, Tomisovara, Mangalia, circa 493.9 km (306.9 mi) north-east
Aghia Triada, Ayia Triadha, circa 535.5 km (332.8 mi) south
Sparta, circa 440.4 km (273.7 mi) south-west
Pellana, circa 437.4 km (271.8 mi) south-west
Database ID 7046, created 7 Apr 2012, 18:27, Last changed 23 Mar 2014, 19:23